Onlangs beklaagde een vader zich bij de Hoge Raad over het feit dat het Hof naar zijn mening een onjuiste maatstaf had aangelegd door bij de bepaling van de behoefte van zijn niet studerende jongmeerderjarige zoon aansluiting te zoeken bij de Trema normen.

De Hoge Raad stelde de vader in het gelijk. De Hoge Raad oordeelde dat vanaf het moment dat een minderjarige jongmeerderjarig wordt de kinderbijslag en het kindgebonden budget vervallen, terwijl de NIBUD normen er vanuit gaan dat de ouders dit bedrag te besteden hebben. Daarbij komt dat de zorgverzekering van de zoon niet meer kosteloos is, zodat mogelijk een aanspraak op zorgtoeslag ontstaat. (HR 4 oktober 2013, nr 12/04248)

In het rapport Trema normen is voor de behoeftebepaling van jongmeerderjarigen geen maatstaf opgenomen. Voor jongmeerderjarige studerenden beveelt de werkgroep aan aansluiting te zoeken bij de WSF –norm. Voor de behoeftebepaling van jongmeerderjarige niet studerenden wordt in de rechtspraak vaak aansluiting gezocht bij de behoeftetabellen van minderjarige kinderen. De HR acht dit dus niet juist. De behoeftigheid van een jongmeerderjarige (tot 21 jaar) staat vast (zie art. 392 lid 2 BW). De jongmeerderjarige is niet verplicht in eigen onderhoud te voorzien. Indien de jongmeerderjarige inkomen uit arbeid verdient, kan met dit inkomen, afhankelijk van de hoogte daarvan, rekening worden gehouden.

Door admin_appelman op 26 september 2017 Leestijd: 2 minutes