Sinds 1 januari 2015 geldt op grond van het nieuwe artikel 7:668 een aanzegplicht. Deze plicht houdt in dat een werkgever verplicht is om zijn werknemer uiterlijk één maand voor afloop van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (met een duur van 6 maanden of langer) schriftelijk te laten weten (1) of de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet en zo ja (2) onder welke voorwaarden. Komt de werkgever deze verplichting niet na dan is hij aan de werknemer een vergoeding verschuldigd van een maandsalaris. ECLI:NL:RBNNE: 2015:2325 (Rechtspraak.nl)

Een en ander hangt samen met de sinds jaar en dag bestaande Ragetlie-regel. Dit houdt in dat als een werkgever een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd binnen drie maanden laat volgen een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd moet opzeggen. Die eindigt dus niet van rechtswege. Deze situatie kan zich voordoen als de werkgever bijvoorbeeld een beëindigingsovereenkomst aanbiedt en vervolgens de werknemer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd overeenkomt.

Waarom ons

Gratis kennismakingsgesprek

5000+ zaken behandeld

Flexibel én voordelig

Ook pro-deo

30+ jaar ervaring

Woensdag inloopspreekuur

Door admin_appelman op 18 september 2017 Leestijd: < 1 minute