Tegenvordering

Een tegenvordering is een vordering die een gedaagde partij kan instellen. Als een partij bijvoorbeeld wordt gedagvaard door een andere partij, dan kan de partij die gedagvaard is zelf een tegenvordering instellen. Dit heet ook wel een eis in reconventie.

De partij die een tegenvordering wenst in te stellen, dient dit direct te doen bij het indienen van de conclusie van antwoord.

 

Categorie Procesrecht
Wetsartikel
Synoniemen Eis in reconventie, tegenclaim