Incasso kort geding

Een incasso kort geding is een bijzondere variant op het kort geding. Het incasso kort geding is een incassoprocedure die bij een aantal rechtbanken op een vaste zittingsdag behandeld wordt. Bij de rechtbank Haarlem wordt het incasso kort geding elke woensdag om 9.30 behandeld. Bij de rechtbank Alkmaar wordt de incasso op een nader te bepalen zittingsdatum behandeld.

Bij zowel de zittingslocatie Alkmaar als de zittingslocatie Haarlem geldt als vereiste dat de dagvaarding uiterlijk drie werkdagen vóór de terechtzitting in tweevoud bij het kort-gedingbureau is ingeleverd. Tijdens de terechtzitting moet bovendien de originele uitgebrachte dagvaarding worden overgelegd. Meestal verschijnt de gedaagde niet tijdens de terechtzitting, maar als de gedaagde de vordering van de eiser toch verschijnt, kan de voorzieningenrechter een andere dag en tijdstip voor de terechtzitting bepalen. In dat geval wordt de vordering door de gedaagde partij betwist.

Als de gedaagde niet verschijnt, zal de rechtbank meestal dezelfde week nog een verstekvonnis uitspreken. De gedaagde kan in verzet komen door middel van een verzetdagvaarding, anders zal de gedaagde partij tegen het vonnis - als hij wel is verschenen - tegen het vonnis hoger beroep moeten instellen.

Categorie Procesrecht
Wetsartikel
Synoniemen