Huurbescherming

Huurbescherming is de bescherming die een huurder van een huis, appartement, kamer of middenstandsbedrijfsruimte (ook wel: 290-bedrijfsruimte) geniet, om te voorkomen dat een verhuurder van de huurovereenkomst zonder meer opzegt en over kan gaan tot ontruiming. Huurders van een middenstandsbedrijfsruimte genieten in de regel een mindere mate van huurbescherming dan particuliere huurders. De gedachte hierachter is bij een middenstandsbedrijfsruimte de huurder veelal investeringen verricht die hij anders niet zou kunnen terugverdienen indien hij vroegtijdig wordt geconfronteerd met een huuropzegging.

Bij de verhuur van een particuliere woning kan de verhuurder de huur enkel opzeggen met een (geldige) reden, waaronder wordt verstaan een wederzijdse opzegging van het contract, wanbetaling of een andere wanprestatie van de huurder (waaronder wordt verstaan het overmatig veroorzaken van overlast of andere vormen van wanprestatie). Echter, ook in deze gevallen zal de huurder een verzoek om ontbinding van de huurovereenkomst moeten indienen via de rechter.

Huurbescherming dient niet te worden verward met huurprijsbescherming.

Huurders van kantoorruimte (ook wel: 230a-bedrijfsruimte) genieten geen huurbescherming.

 

Categorie Huurrecht
Wetsartikel Art. 7:232 e.v. BW
Synoniemen