Huurprijsbescherming

Maatregelen die huurders in de niet-vrije sector beschermt tegen een te hoge huurprijs of onredelijke huurprijsverhoging.

Onder huurprijsbescherming valt onder andere het zogenoemde puntenstelsel, waarmee de maximale huurprijs voor een woning wordt vastgesteld. Ook gelden grenzen aan een huurprijsverhoging. Huurders van overige bedrijfsruimte genieten geen huurprijsbescherming, net als huurders in de vrije sector. Wel zijn er voor deze categorie huurders bepaalde regels die deze huurders beschermen tegen een onrechtmatige huurverhoging. Huurprijsbescherming geldt ook niet voor woningen boven de liberalisatiegrens.

Categorie Huurrecht
Wetsartikel
Synoniemen