Huurprijsbescherming

Huurprijsbescherming is een beschermingsmaatregel die de huurder beschermt tegen een te hoge huur of onredelijke huurprijsverhoging. Dit geldt niet voor woningen boven de liberalisatiegrens. Onder de huurprijsbescherming valt onder andere het puntenstelsel, waarmee de maximale huur voor een woning wordt vastgesteld en de grenzen die de wet stelt aan huurprijsverhoging. Huurders van overige bedrijfsruimte genieten geen huurprijsbescherming, net als huurders in de vrije sector. Wel zijn er voor deze categorie huurders bepaalde regels die deze huurders beschermen tegen een onrechtmatige huurverhoging.

Categorie Huurrecht
Wetsartikel
Synoniemen