Kantoorruimte

Ook wel overige bedrijfsruimte in de zin van art. 7:230a BW.

In tegenstelling tot middenstandsbedrijfsruimte in de zin van art. 7:290 BW, waaronder horeca en ambachts- en winkelbedrijven vallen, geniet een huurder van een overige bedrijfsruimte minder huurbescherming. De ratio hierachter is dat huurders van middenstandsbedrijfsruimte veelal investeringen doen die zij anders niet kunnen terugverdienen indien zij worden geconfronteerd met een vroegtijdige beëindiging van de huurovereenkomst. Wel geniet een huurder van overige bedrijfsruimte ontruimingsbescherming, welke kan worden gegeven voor de duur van maximaal drie jaar.

Onder overige bedrijfsruimte in de zin van art. 7:230a BW vallen naast kantoorruimtes onder andere bioscopen, opslagloodsen en fabrieken.

 

Categorie Huurrecht
Wetsartikel Art. 7:230a BW
Synoniemen Overige bedrijfsruimte, 230a-bedrijfsruimte