290-bedrijfsruimte

De huur van bedrijfsruimte (ook wel: middenstandsbedrijfsruimte) waarop de bepalingen inzake art. 7:290 BW van toepassing zijn. Dit wordt ook wel 290-bedrijfsruimte genoemd.

Onder deze categorie bedrijfsruimte vallen horeca en winkel- en ambachtsbedrijven. Vereist daarbij is dat het gaat om een ruimte die voor het publiek toegankelijk is en waarbij rechtstreeks zaken geleverd worden of diensten verleend. Is aan (een van) deze voorwaarden niet voldaan, dan is er geen sprake van een middenstandsbedrijfsruimte en zijn de bepalingen inzake art. 7:290 e.v. BW hierop niet van toepassing. In de praktijk is dit relevant omdat voor dit type bedrijfsruimtes aanvullende regels gelden ten aanzien van huurbescherming. Dit houdt in dat de huurder niet zomaar geconfronteerd kan worden met een opzegging van de huurovereenkomst door de verhuurder.

Een huurovereenkomst voor middenstandsbedrijfsruimte wordt in beginsel aangegaan voor een periode van vijf jaar, met een verlenging van nogmaals vijf jaar.

Huurruimte die niet onder voormelde definitie valt wordt 230a-bedrijfsruimte ofwel overige bedrijfsruimte genoemd.

Soms kan de overeenkomst voor de huur van een middenstandsbedrijfsruimte kwalificeren als een gemengde overeenkomst.

Categorie Huurrecht
Wetsartikel
Synoniemen Bedrijfsruimte, middenstandsbedrijfsruimte