Huur

Huur is de overeenkomst waarbij iemand een zaak of gedeelte daarvan in gebruik neemt en daarvoor een tegenprestatie verricht, vaak in de vorm van een huurbetaling. Ook goederen, zoals bijvoorbeeld dvd’s of boeken, kunnen verhuurd worden tegen betaling of een andere, door de verhurende partij te bepalen, tegenprestatie of voorwaarde.

Categorie Huurrecht
Wetsartikel Art. 7:201 BW
Synoniemen Huurovereenkomst