Middenstandsbedrijfsruimte

Een middenstandsbedrijfsruimte is een ruimte die bestemd is voor de uitoefening van een winkelbedrijf, horeca of ambachtsbedrijf. Daarnaast moet er sprake zijn van een huurovereenkomst en moet de ruimte voor het publiek toegankelijk zijn. Huurders van dit type huurruimte genieten huurbescherming.

Voor deze vorm van bedrijfsruimtes is een extra regeling opgenomen in het Burgerlijk Wetboek. Zo genieten winkeliers extra bescherming tegen beëindiging van de huur door de verhuurder.

Als er sprake is van een bedrijfsruimte dat niet onder toepassing van art. 7:290 BW valt, is er sprake van een categorie 'overige bedrijfsruimte'. Huurovereenkomsten voor de huur van deze variant bedrijfsruimtes vallen onder art. 7:230a BW en genieten geen extra huurbescherming.

Wenst een huurder van middenstandsbedrijfsruimte zijn onderneming over te dragen, dan kan hij een verzoek indienen tot indeplaatstelling.

 

Categorie Huurrecht
Wetsartikel
Synoniemen winkelruimte, 290-bedrijfsruimte, detailhandelsbedrijfsruimte