Huurovereenkomst

De huurovereenkomst is een overeenkomst waarbij de ene partij, de verhuurder, zich verplicht om een zaak of gedeelte daarvan in gebruik te geven aan een ander. Aan de andere kant staat doorgaans de verplichting van de andere partij, de huurder, om een maandelijks bedrag te betalen voor het gebruik. Partijen kunnen ook afspreken om een  prestatie overeen te komen anders dan betaling van een geldsom.

Bij huur wordt meestal gedacht aan de huur van een woning of bedrijfsruimte. Echter, ook huur van roerende zaken valt onder de reikwijdte van de huurovereenkomst en de algemeen geldende wettelijke regels inzake huur. Zodoende kan de huurovereenkomst betrekking hebben op de huur van detailhandel, winkel- en horecapanden (ook wel: middenstandsbedrijfsruimtes), overige bedrijfsruimte (zoals loodsen en kantoorruimtes) en roerende zaken.

De huurovereenkomst is een zogenoemde bijzondere overeenkomst. Dat betekent dat naast de algemene bepalingen uit het verbintenissenrecht een aantal specifieke bepalingen op de huurovereenkomst van toepassing zijn. Deze zijn meestal van (semi-)dwingend recht. 

 

Categorie Huurrecht
Wetsartikel Art. 7:201 BW
Synoniemen Huurcontract