Huurovereenkomst

De huurovereenkomst is een overeenkomst waarbij enerzijds de verhuurder zich verbindt om een zaak of gedeelte daarvan in gebruik te geven aan een ander. Aan de andere kant staat meestal de verplichting van de huurder om een maandelijks bedrag te betalen voor het gebruik. De huurder en verhuurder kunnen ook overeenkomen dat de huurder een prestatie anders dan betaling van een geldsom verschuldigd zal zijn.

Bij huur wordt meestal gedacht aan de huur van een woning of bedrijfsruimte. Echter, ook huur van roerende zaken valt onder de reikwijdte van de huurovereenkomst en de algemeen geldende wettelijke regels inzake huur. Zodoende kan de huurovereenkomst betrekking hebben op de huur van detailhandel, winkel- en horecapanden (middenstandsbedrijfsruimtes), overige bedrijfsruimtes en roerende zaken.

Categorie Huurrecht
Wetsartikel Art. 7:201 BW
Synoniemen Huurcontract