230a bedrijfsruimte

230a bedrijfsruimte (ook wel: overige bedrijfsruimte) is bedrijfsruimte waarbij een huurder minder huurbescherming geniet dan bij het huren van een kleinhandelsruimte. Kantoorruimte, loodsen en alle overige bedrijfsruimte die niet onder de noemer kleinhandelsruimte valt, wordt aangemerkt als overige bedrijfsruimte. Bepaalde soorten bedrijfsactiviteiten worden ook als overige bedrijfsruimte aangemerkt. Hierbij gaat het vooral om niet- of minder-locatiegebonden activiteiten, zoals een advocatenkantoor, casino, sportschool of bioscoop.

Een huurder van overige bedrijfsruimte minder geniet minder huurbescherming dan een huurder van woonruimte of kleinhandelsruimte omdat de bedrijfsactiviteiten op een relatief eenvoudigere manier op een andere locatie kunnen worden voortgezet dan de exploitatie van winkelruimtes, die sterk aan locatie gebonden zijn.

Categorie Huurrecht
Regeling
Wetsartikel
Synoniemen Overige bedrijfsruimte