Kort geding

Kort geding en bodemprocedure

Vanwege de grote hoeveelheid zaken die worden aangebracht bij de rechtbanken en gerechtshoven, kan het vaak maanden tot jaren duren voordat een juridisch conflict definitief is beslecht. Indien u een spoedeisende kwestie heeft, kunt u onder bepaalde voorwaarden een kort geding procedure starten bij de rechtbank. Dit is een zelfstandige procedure waarin de rechter een voorlopig oordeel geeft. Voor het aanhangig maken van een kort geding is bijstand van een advocaat vereist. De tegenpartij is niet verplicht een advocaat in te schakelen, tenzij hij een tegenvordering instelt.

Aanhangig maken kort geding

Een kort geding procedure wordt in de regel aanhangig gemaakt door het uitbrengen van een dagvaarding aan de wederpartij. De advocaat en deurwaarder schrijven de dagvaarding, zorgen voor de uitreiking en brengen de dagvaarding aan bij de rechtbank. Een kort geding procedure is bij uitstek een geschikt middel om een spoedeisend conflict voorlopig te beslechten. De rechter geeft een voorlopige voorziening, wat betekent dat het conflict niet definitief beslecht is. Tegelijkertijd met het aanhangig maken van de kort geding procedure wordt een bodemprocedure ingesteld.  Een kort geding rechter kan niet over alle soorten vorderingen oordelen. Een arbeidsovereenkomst kan bijvoorbeeld niet in een kort geding procedure worden ontbonden. Geldvorderingen zijn meestal vatbaar voor een kort geding procedure, omdat de gevolgen van betaling relatief eenvoudig ongedaan kunnen worden gemaakt.  Vaak wordt de kort geding procedure ook gebruikt voor het opheffen van conservatoir beslag of het starten van een incasso kort geding.

Middelen tot nakoming vonnis

In een kort geding procedure kan de gedaagde partij worden gevraagd een handeling te doen of na te laten. Voorts kan de rechter daarbij worden verzocht om de gedaagde partij te veroordelen tot betaling van een dwangsom voor elke dag dat hij niet aan het vonnis voldoet. Een kort geding procedure kan zodoende een geschikt middel zijn om een dreigende schade ten gevolge van een gedraging af te wenden.

Voorwaarden kort geding

Een kort geding procedure kan alleen worden ingesteld als er sprake is van een spoedeisend belang. Dat wil zeggen dat u de uitkomst van de reguliere bodemprocedure niet kunt afwachten. Daarnaast kan de rechter -in geval van een incasso kort geding- alleen oordelen over relatief eenvoudige vorderingen. Dat wil zeggen, vorderingen waarvan de schuldenaar de vordering niet betwist, of indien de debiteur verstek laat gaan. In dit laatste geval kan de vordering ‘in redelijkheid niet worden betwist’.

Oproeping gedaagde en zittingsdatum

Een kort geding wordt meestal ingeleid met een dagvaarding. In sommige gevallen is het mogelijk om een kort geding procedure te starten door middel van een verzoekschrift. Dit is afhankelijk van de aard van het onderwerp. Vanwege het spoedeisende karakter en de aard van het kort geding, is er in een kort geding procedure geen plaats voor getuigenverhoren of deskundigenonderzoek. Een kort geding procedure is dan ook een zeer snelle methode om tot een voorlopige oplossing van het geschil te komen: een kort geding kan binnen enkele dagen aanhangig worden gemaakt. Daarna volgt er binnen twee weken uitspraak; afhankelijk van de zaak, soms dezelfde dag nog. Partijen kunnen tegen een uitspraak in kort geding binnen 4 weken hoger beroep instellen.

Advocaat kort geding

Indien u een (juridisch) geschil heeft dat vraagt om een snelle oplossing, dan is het aanspannen van een kort geding geboden. Afgezien van enkele specifieke onderwerpen of vorderingen die buiten het bestek van een kort geding procedure vallen, kan voor elk spoedeisend juridisch conflict een kort geding worden ingesteld.  Advocatenkantoor Appelman biedt – naast de kwaliteit van een groot kantoor – ook de voordelen van een kleine organisatie. Wij kennen onze cliënten, zijn flexibel en kunnen de kosten laag houden. Doordat wij een klein team zijn, zijn de lijnen kort. Heeft u een juridisch geschil met een spoedeisend karakter, neem dan vrijblijvend contact op om de mogelijkheden voor het starten van een kort geding te bespreken. Onze advocaat procesrecht geeft u nader advies.

mr. P.P.J.L (Peter) Appelman

Geboren in 1956 en vader van drie zonen. Oprichter van het kantoor en sinds 1985 advocaat te Alkmaar.

Mijn aandachtsgebieden als advocaat zijn arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en personen- en familierecht.

Mijn hobby is atletiek. Momenteel ben ik actief als looptrainer bij atletiekvereniging Trias in Heiloo. Ik loop jaarlijks nog de kwart marathon van Egmond. In mijn jongere jaren was ik een begenadigd middenafstandsloper met o.a. een Nederlands kampioenschap.

mr. J. (Johan) de Haan

Geboren in 1961, getrouwd en vader van drie kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1994.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op huurrecht, arbeidsrecht en incassozaken. Zowel voor particulieren en MKB. Ik hecht een groot belang aan een persoonlijke service (uw zaak is niet slechts een dossiernummer) en snel en doortastend handelen met een gedegen kennis van zaken.

In mijn vrije tijd sport ik graag. Met name roeien en skeeleren met de kinderen.

mr. F.R. (Franky) Menso

Geboren in 1965, samenwonend en vader van twee kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1992.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op personen- en familierecht, strafrecht, psychiatrisch patiëntenrecht (BOPZ) en arbeidsrecht. Zowel voor particulieren en MKB. Het gaat mij niet alleen om het dossier maar ook om de mens erachter.

In mijn vrije tijd doe ik aan hardlopen en muziek. Daarnaast ben ik een groot liefhebber van klassieke auto’s en films van voor 1980.