Conservatoir beslag

Conservatoir beslag bij uitblijven betaling

Conservatoir beslag is een middel dat onder meer bedoeld is om een schuldenaar ertoe te bewegen een openstaande vordering te betalen. Ook kan conservatoir beslag worden gelegd om te voorkomen dat een schuldenaar bepaalde goederen verkoopt of bezwaart met een beperkt recht (zoals bijvoorbeeld hypotheek). Deze situatie kan zich voordoen als een schuldenaar weet dat hij moet betalen, maar hiermee in gebreke blijft en een gerechtelijke procedure het risico meebrengt dat de schuldenaar bepaalde goederen van de hand doet, zodat u niets meer kunt verhalen. Conservatoir beslag kan vóór de start van een incassoprocedure worden gelegd. Beslag kan ook worden gelegd als de schuldeiser incassomaatregelen instelt, maar de schuldenaar desondanks in gebreke blijft met betaling.

Horen van de schuldenaar

Om beslag te kunnen leggen is bijstand van een advocaat benodigd. Die dient het beslagrekest (in de vorm van een verzoekschrift) in bij de rechtbank. In het verzoekschrift moet de vordering en de omvang van de vordering worden omschreven. Bij het leggen van beslag wordt de schuldenaar niet gehoord. Zulks om te voorkomen dat de schuldenaar in de tussentijd handelingen verricht die ertoe leiden dat bepaalde goederen worden verkocht of bezwaard met een beperkt recht. Als de rechter het verzoek tot beslag toewijst, kan de schuldenaar -als daar gronden toe zijn- via een kort geding procedure het gelegde beslag opheffen. Of het beslag kan worden opgeheven, wordt beantwoord aan de hand van een belangenafweging tussen schuldeiser en schuldenaar.

Zaken waarop conservatoir beslag betrekking kan hebben

Conservatoir beslag wordt gelegd door de deurwaarder. Het conservatoir beslag kan worden gelegd op onroerend goed, bankrekeningen en overige goederen die aan de schuldenaar toebehoren. Beslag heeft tot gevolg dat de schuldenaar beschikkingsonbevoegd wordt: zo zal hij bij een beslag op de rekening niet meer over het geld kunnen beschikken, en kan hij beslagen goederen niet overdragen. Het beslag kan alleen voor een bepaald bedrag aan goederen worden gelegd. Ook geldt als voorwaarde dat de hoofdzaak -de bodemprocedure- binnen 14 dagen na het leggen van het beslag aanhangig dient te worden gemaakt. Wordt niet binnen deze termijn de hoofdzaak aanhangig gemaakt, dan vervalt het beslag.

Executoriaal beslag na vonnis

Als conservatoir beslag is gelegd en het komt tot een bodemprocedure, dan verandert het conservatoir beslag in executoriaal beslag als de rechter de vordering toewijst. De deurwaarder zal vervolgens een grosse (afschrift) aan de schuldenaar betekenen. De schuldenaar zal door middel van dat afschrift een (korte) termijn worden geboden alsnog aan het vonnis te voldoen. Gaat de schuldenaar niet vooralsnog over tot betaling, dan kan het vonnis ten uitvoer worden gelegd en mag de executant kiezen op welke goederen van de schuldenaar hij beslag legt. Als er sprake is van meerdere schuldeisers die zich willen verhalen op goederen van de schuldenaar, dan geeft de wet een specifieke rangregeling. Indien u een openstaande vordering heeft die niet betaald wordt, voorziet onze incasso advocaat J. de Haan u van nader advies.

 

 

Waarom ons

Gratis kennismakingsgesprek

5000+ zaken behandeld

Flexibel én voordelig

Ook pro-deo

30+ jaar ervaring

Woensdag inloopspreekuur

mr. P.P.J.L (Peter) Appelman

Geboren in 1956 en vader van drie zonen. Oprichter van het kantoor en sinds 1985 advocaat te Alkmaar.

Mijn aandachtsgebieden als advocaat zijn arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en personen- en familierecht.

Mijn hobby is atletiek. Momenteel ben ik actief als looptrainer bij atletiekvereniging Trias in Heiloo. Ik loop jaarlijks nog de kwart marathon van Egmond. In mijn jongere jaren was ik een begenadigd middenafstandsloper met o.a. een Nederlands kampioenschap.

mr. J. (Johan) de Haan

Geboren in 1961, getrouwd en vader van drie kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1994.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op huurrecht, arbeidsrecht en incassozaken. Zowel voor particulieren en MKB. Ik hecht een groot belang aan een persoonlijke service (uw zaak is niet slechts een dossiernummer) en snel en doortastend handelen met een gedegen kennis van zaken.

In mijn vrije tijd sport ik graag. Met name roeien en skeeleren met de kinderen.

mr. F.R. (Franky) Menso

Geboren in 1965, samenwonend en vader van twee kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1992.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op personen- en familierecht, strafrecht, psychiatrisch patiëntenrecht (BOPZ) en arbeidsrecht. Zowel voor particulieren en MKB. Het gaat mij niet alleen om het dossier maar ook om de mens erachter.

In mijn vrije tijd doe ik aan hardlopen en muziek. Daarnaast ben ik een groot liefhebber van klassieke auto’s en films van voor 1980.

Mr. E.P.J. (Edward) Appelman

Sinds augustus 2018 verbonden als advocaat aan Advocatenkantoor Appelman.

Mijn specialisaties liggen op het gebied van het algemeen privaatrecht, met een bijzondere interesse op het gebied van intellectueel eigendomsrecht en mediarecht. Daarnaast houd ik mij bezig met het personen- en familierecht, waaronder adoptierechtvoornaamswijziging, omgang en gezag en overige boek 1 zaken. Als advocaat hecht ik waarde aan een snelle service en betrokkenheid bij de cliënt.

In mijn vrije tijd doe ik graag aan hardlopen. In het verleden heb ik geregeld deelgenomen aan het NK atletiek.