Beslag opheffen en incasso

Beslag opheffen

Bij het leggen van conservatoir beslag, stuurt de schuldeiser via een advocaat een verzoekschrift naar de rechtbank. In verreweg de meeste gevallen wordt de schuldenaar daarbij niet gehoord. Dat kan tot gevolg hebben dat het conservatoir beslag -naar achteraf blijkt- ten onrechte is gelegd. Omdat het horen van de schuldenaar geen wettelijk vereiste is, worden de meeste schuldenaren hier vaak pas mee geconfronteerd zodra het beslag daadwerkelijk is gelegd. Als de schuldenaar een opheffing van het (conservatoir) beslag wenst, zal hij dit via een kort gedingsprocedure kunnen bewerkstelligen. De schuldenaar kan in de procedure in dat geval de vordering betwisten. Bijvoorbeeld door te stellen dat de vordering niet bestaat, of dat de schuldenaar anderzijds voldoende zekerheid heeft gesteld voor de betaling van de vordering.

Opheffing van het conservatoir beslag

Als het conservatoir beslag moet worden opgeheven, heeft de schuldeiser enkele mogelijkheden. Een daarvan is om de vordering aan te brengen in de bodemprocedure. In de bodemprocedure kan het conservatoir beslag worden omgezet naar executoriaal beslag. Als dit niet lukt, zal het conservatoir beslag worden opgeheven zodra de uitspraak onherroepelijk is geworden. Daarnaast kan de schuldenaar besluiten om over te gaan tot betaling van de vordering. Daarnaast kan de schuldenaar besluiten om zekerheid te stellen of om een kort geding te starten tot opheffing van het conservatoir beslag.

Schadevergoeding bij opheffing conservatoir beslag

Indien uit de procedure blijkt dat het conservatoir beslag ten onrechte is gelegd, zal de rechter overgaan tot opheffing van het beslag. De rechter zal zulks oordelen indien bijvoorbeeld de vordering waarvoor het conservatoir beslag is gelegd, niet bestaat. Ook kan blijken dat de schuldeiser het beslag onnodig of onterecht heeft gelegd. In dat geval kan er sprake zijn van misbruik van recht/bevoegdheid. In dat geval kan de schuldenaar schadevergoeding vorderen van de schuldeiser. Deze schadevergoeding kan onder meer bestaan uit het niet kunnen investeren van het geld op de bankrekening, imagoschade of schade wegens het niet tijdig kunnen leveren aan klanten. Er moet in de regel zijn van vermogensschade, zoals geleden verlies of gederfde winst.

Opheffen van beslag of meer advies over beslag?

Alle advocaten van Advocatenkantoor Appelman hebben ruime ervaring met het leggen van beslag. Tevens beschikken zij over ruime ervaring in het voeren van een opheffing kort geding voor het geval u degene bent jegens wie beslag is gelegd. Een incasso advocaat van Advocatenkantoor Appelman u op deze wijze zekerheid bieden voor de nakoming van een vordering, alsmede ervoor zorgen dat de schuldenaar tot betaling wordt bewogen. Wij kennen onze cliënten, zijn flexibel en kunnen de kosten laag houden. Doordat wij een klein team zijn, zijn de lijnen kort. Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek en advies.

 

Waarom ons

Gratis kennismakingsgesprek

5000+ zaken behandeld

Flexibel én voordelig

Ook pro-deo

30+ jaar ervaring

mr. P.P.J.L (Peter) Appelman

Geboren in 1956 en vader van drie zonen. Oprichter van het kantoor en sinds 1985 advocaat te Alkmaar.

Mijn aandachtsgebieden als advocaat zijn arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en personen- en familierecht.

Mijn hobby is atletiek. Momenteel ben ik actief als looptrainer bij atletiekvereniging Trias in Heiloo. Ik loop jaarlijks nog de kwart marathon van Egmond. In mijn jongere jaren was ik een begenadigd middenafstandsloper met o.a. een Nederlands kampioenschap.

mr. J. (Johan) de Haan

Geboren in 1961, getrouwd en vader van drie kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1994.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op huurrecht, arbeidsrecht en incassozaken. Zowel voor particulieren en MKB. Ik hecht een groot belang aan een persoonlijke service (uw zaak is niet slechts een dossiernummer) en snel en doortastend handelen met een gedegen kennis van zaken.

In mijn vrije tijd sport ik graag. Met name roeien en skeeleren met de kinderen.

mr. F.R. (Franky) Menso

Geboren in 1965, samenwonend en vader van twee kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1992.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op personen- en familierecht, strafrecht, psychiatrisch patiëntenrecht (BOPZ) en arbeidsrecht. Zowel voor particulieren en MKB. Het gaat mij niet alleen om het dossier maar ook om de mens erachter.

In mijn vrije tijd doe ik aan hardlopen en muziek. Daarnaast ben ik een groot liefhebber van klassieke auto’s en films van voor 1980.

Mr. E.P.J. (Edward) Appelman

Sinds augustus 2018 verbonden als advocaat aan Advocatenkantoor Appelman.

Mijn specialisaties liggen op het gebied van het algemeen privaatrecht, met een bijzondere interesse op het gebied van intellectueel eigendomsrecht en mediarecht. Daarnaast houd ik mij bezig met het personen- en familierecht, waaronder adoptierechtvoornaamswijziging, omgang en gezag en overige boek 1 zaken. Als advocaat hecht ik waarde aan een snelle service en betrokkenheid bij de cliënt.

In mijn vrije tijd doe ik graag aan hardlopen. In het verleden heb ik geregeld deelgenomen aan het NK atletiek.