Incasso kort geding

Openstaande vordering

Als na een laatste aanmaning de debiteur niet tot betaling van de openstaande vordering overgaat, kan een crediteur een openstaande vordering verhalen door het opstarten van een gerechtelijke incassoprocedure. Op deze manier kan de vordering relatief snel en eenvoudig worden geïnd. Vereist is wel dat er sprake is van spoedeisendheid. Bijvoorbeeld omdat vanwege het uitblijven van betaling de schuldeiser op korte termijn in financiële problemen raakt. Via een incasso kort geding kan de vordering op een snelle manier worden vastgesteld en vervolgens worden geïnd.

Eisen voor incasso kort geding

Bij een incasso kort geding moet het gaan om relatief eenvoudige vordering. Daaraan is voldaan indien de debiteur de vordering niet betwist (dat wil zeggen, hij is het eens met de vordering maar niet wil of kan betalen) of indien de debiteur verstek laat gaan (in dat geval kan de vordering ‘in redelijkheid niet worden betwist’). Ook moet de vordering voldoende aannemelijk zijn. Dat wil zeggen dat de rechter in een bodemprocedure de vordering waarschijnlijk zou toewijzen.  Tot slot dient, in het geval een incasso advocaat het incassotraject start, de schuldenaar bij aangetekende brief of deurwaardersexploot te zijn gesommeerd tot betaling van de vordering. Pas dan kan worden overgaan tot het uitbrengen van een dagvaarding.

Vaste data voor zittingsdagen

Als het aankomt op een kort geding, zal de zitting worden behandeld bij de rechtbank van de woonplaats van gedaagde partij. Bij de zittingslocatie Haarlem worden incassozaken in kort geding elke woensdag om 9:30 behandeld. Bij de zittingslocatie Alkmaar worden incassozaken behandeld op een nader te bepalen zittingsdatum. Vanaf de start van het incassotraject tot aan de betaling zit doorgaans een omlooptijd van enkele weken.

Behandeling ter zitting

Bij een incasso kort geding zal de vordering worden toegewezen als het een relatief eenvoudige vordering betreft. In verreweg de meeste gevallen komt de wederpartij c.q. schuldenaar niet opdagen. In dat geval zal de rechter een verstekvonnis wijzen indien verder aan alle formele vereisten is voldaan. Indien dat het geval is, zal de rechter de vordering toewijzen als het daarnaast aannemelijk is dat de rechter in een bodemprocedure de vordering zou toewijzen. De reden hiervoor is dat een kort geding een voorlopige maatregel is, die pas definitief beslecht wordt bij de daadwerkelijke behandeling ten gronde. De vordering wordt dan toegewezen, aangezien de financiële gevolgen relatief eenvoudig kunnen worden teruggedraaid indien in de bodemprocedure toch blijkt dat er geen grond voor de vordering is.

Incasso advocaat Alkmaar

Onze incasso advocaat J. de Haan heeft jarenlange ervaring op het gebied van incasso’s. Voor zowel particulieren als het mkb. Vorderingen kunnen veelal worden geïncasseerd zonder dat het hoeft aan te komen op een gerechtelijke procedure. De soort procedure en aanpak hangt af van een aantal omstandigheden, zoals de soort vordering, de hoedanigheid van partijen en de wensen van de schuldeiser. Advocatenkantoor Appelman biedt – naast de kwaliteit van een groot kantoor – ook de voordelen van een kleine organisatie. Wij kennen onze cliënten, zijn flexibel en kunnen de kosten laag houden. Doordat wij een klein team zijn, zijn de lijnen kort.

Waarom ons

Gratis kennismakingsgesprek

5000+ zaken behandeld

Flexibel én voordelig

Ook pro-deo

30+ jaar ervaring

Woensdag inloopspreekuur

mr. P.P.J.L (Peter) Appelman

Geboren in 1956 en vader van drie zonen. Oprichter van het kantoor en sinds 1985 advocaat te Alkmaar.

Mijn aandachtsgebieden als advocaat zijn arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en personen- en familierecht.

Mijn hobby is atletiek. Momenteel ben ik actief als looptrainer bij atletiekvereniging Trias in Heiloo. Ik loop jaarlijks nog de kwart marathon van Egmond. In mijn jongere jaren was ik een begenadigd middenafstandsloper met o.a. een Nederlands kampioenschap.

mr. J. (Johan) de Haan

Geboren in 1961, getrouwd en vader van drie kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1994.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op huurrecht, arbeidsrecht en incassozaken. Zowel voor particulieren en MKB. Ik hecht een groot belang aan een persoonlijke service (uw zaak is niet slechts een dossiernummer) en snel en doortastend handelen met een gedegen kennis van zaken.

In mijn vrije tijd sport ik graag. Met name roeien en skeeleren met de kinderen.

mr. F.R. (Franky) Menso

Geboren in 1965, samenwonend en vader van twee kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1992.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op personen- en familierecht, strafrecht, psychiatrisch patiëntenrecht (BOPZ) en arbeidsrecht. Zowel voor particulieren en MKB. Het gaat mij niet alleen om het dossier maar ook om de mens erachter.

In mijn vrije tijd doe ik aan hardlopen en muziek. Daarnaast ben ik een groot liefhebber van klassieke auto’s en films van voor 1980.

Mr. E.P.J. (Edward) Appelman

Sinds augustus 2018 verbonden als advocaat aan Advocatenkantoor Appelman.

Mijn specialisaties liggen op het gebied van het algemeen privaatrecht, met een bijzondere interesse op het gebied van intellectueel eigendomsrecht en mediarecht. Daarnaast houd ik mij bezig met het personen- en familierecht, waaronder adoptierechtvoornaamswijziging, omgang en gezag en overige boek 1 zaken. Als advocaat hecht ik waarde aan een snelle service en betrokkenheid bij de cliënt.

In mijn vrije tijd doe ik graag aan hardlopen. In het verleden heb ik geregeld deelgenomen aan het NK atletiek.