Incasso advocaat

Incassotraject

Het kan elke onderneming overkomen: een schuldenaar die een vordering niet (op tijd) voldoet. Een constante hoeveelheid inkomsten is van belang om ervoor te zorgen dat een onderneming solvabel blijft. Als facturen niet worden betaald, kan dat in het ergste geval tot een faillissement leiden. Zit u met openstaande posten? Wacht niet langer af, maar neem contact op met onze incasso advocaat J. de Haan. Voor het verkrijgen van betalingen, heeft enkel het versturen van sommatiebrieven in de meeste gevallen geen tot weinig invloed. Een sommatiebrief van een advocatenkantoor jegens uw schuldenaar heeft daarentegen meer effect. In deze sommatiebrief eisen wij namens u de hoofdsom en eventueel verschuldigde rente tevens de buitengerechtelijke incassokosten waar u recht op heeft. Voor het incasseren van een onbetaalde factuur gelden een aantal voorwaarden.

Incasso door een incassobureau en door een incasso advocaat

Incassobureau’s zijn ook in staat om een incassotraject te starten, maar als de vordering door de tegenpartij wordt betwist, dan wordt het al snel juridisch (te) gecompliceerd. Dat kan er in het ergste geval toe leiden dat uw vordering in een gerechtelijke procedure wordt afgewezen. Daarnaast werken incassobureau’s vaak relatief traag (zes maanden) en zijn zij, in tegenstelling tot een incasso advocaat, niet in staat om beslag te leggen op goederen van de schuldenaar. Lees op deze pagina meer informatie over het incassotraject.

Efficiënte inning van vorderingen

Indien de schuldenaar na bovengenoemde sommatiebrief alsnog in gebreke blijft met betaling, zal de volgende stap zijn om een gerechtelijke procedure te starten. Door middel van een incasso kort geding kan op zeer korte termijn een vonnis tot betaling worden verkregen door de rechter. Als de wederpartij alsnog de vordering betwist, zal zij hoger beroep kunnen instellen. Als het vonnis daarentegen definitief is geworden, kunnen de wettelijke executiemaatregelen worden ingesteld.

Middelen tot preservering goederen

De wet kent enkele middelen toe die de schuldenaar kunnen bewegen om ook zonder een gerechtelijke procedure tot betaling over te gaan. Een van deze middelen is (conservatoir) beslag. Door het leggen van dit beslag is de schuldenaar niet in staat over bepaalde goederen te beschikken. Conservatoir beslag kan worden gelegd op alle goederen van de schuldenaar: het huis, de auto, maar ook een bankrekening. Een vereiste voor het leggen van beslag is dat de advocaat ‘verlof’ aanvraagt via de rechter, opdat hij met de verkregen toestemming beslag kan leggen. Dit neemt enkele dagen in beslag. Overigens heeft de schuldenaar wel de mogelijkheid om opheffing van het conservatoir beslag te vragen.

Aanvraag faillissement

Een alternatief middel om betaling af te dwingen van een schuldenaar is om diens faillissement aan te vragen. In dit geval zal de schuldenaar over moeten gaan tot betaling, omdat hij anders failliet zal worden verklaard. Uw schuldenaar (debiteur) heeft een zeer groot belang bij het voorkomen van zijn faillissement en dit middel vormt bij uitstek een geschikt pressiemiddel om betaling af te dwingen. De faillissementsaanvraag, dan wel de daadwerkelijke betaling van uw schuldenaar, kan binnen een bestek van 4 tot 6 weken worden geregeld. Een andere reden dat de schuldenaar zal overgaan tot betaling, is omdat andere schuldeisers kunnen overgaan tot het uitwinnen van zekerheden, zoals het recht van hypotheek en het recht van pand.

Vorderingen verrekenen

Vaak komt het voor dat crediteur en debiteur over en weer vorderingen op elkaar hebben. Als dit contractueel niet is uitgesloten, dan mag een partij jegens de crediteur overgaan tot verrekening van een openstaande vordering. Partijen kunnen deze mogelijkheid echter contractueel uitsluiten, eventueel in rechte gecombineerd met een dwangsom.

Incasso door Advocatenkantoor Appelman in Alkmaar

Indien u een openstaande vordering heeft die niet betaald wordt, helpt onze incasso- en procesrecht advocaat J. de Haan u verder.  Zowel voor bedrijven als voor particulieren. Omdat u jegens uw schuldenaar aanspraak kunt maken op buitengerechtelijke incassokosten, bent u geen tot weinig advocaatkosten verschuldigd. Particulieren kunnen eventueel aanspraak maken op bijstand op basis van pro-deo. Ook kan onze incasso advocaat u van dienst zijn bij het opzetten van een efficiënt debiteurenbeleid. Maak een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek van een half uur via het contactformulier of mail of bel ons direct via [email protected] of bel 072 – 5123 229. U kunt er ook voor kiezen om teruggebeld te worden. Vul dan het formulier aan de rechterbovenzijde in.

Waarom ons

Gratis kennismakingsgesprek

5000+ zaken behandeld

Flexibel én voordelig

Ook pro-deo

30+ jaar ervaring

Uw advocaten op dit gebied

Johan de Haan