Mediarecht

Waaronder valt het mediarecht?

Het mediarecht is een verzamelterm voor alles wat met media te maken heeft. Belangrijkste kernwaarden waar het mediarecht op gebaseerd is, is de vrijheid van meningsuiting en de journalistieke vrijheid. Het werkterrein van een mediarecht advocaat bevindt zich binnen het spanningsveld van deze vrijheden en de (gerechtvaardigde) belangen van derden. Denk daarbij aan de bescherming van het recht op privéleven, behoud van de goede eer en naam en inbreuk op de algemene reputatie.

Smaad en laster

Wanneer iemands goede eer en naam wordt aangetast, kan er sprake zijn van smaad en laster. Dit is het opzettelijk zwartmaken van een andere persoon en is opgenomen als delict in het Wetboek van Strafrecht. Al is smaad en laster strikt genomen geen civielrechtelijke term, wordt het wel vaak gebruikt ter onderbouwing van reputatieschade om op die manier in een civiele procedure schadevergoeding te kunnen eisen. Denk aan het plaatsen van negatieve berichten op (social) media met geen enkel ander doel dan die persoon te schaden.

Mondelinge uitlatingen onrechtmatig?

Bij smaad en laster kan het gaat om beschuldigingen van strafbare feiten, belediging of algemeen ‘zwartmaken’. In principe is niet vereist dat de beschuldiging schriftelijk plaatsvindt (bijvoorbeeld door plaatsing op internet of social media), al is dit uiteraard bewijstechnisch meer relevant. Het verschil tussen smaad en laster is voor de vaststelling van de schade en een berekening van de omvang van de schadevergoeding veelal een ondergeschikte kwestie.

Rectificatie en schadevergoeding

Daarnaast hoeft geen sprake te zijn van smaad en laster om aanspraak te maken op schadevergoeding. Ook in het algemeen kan een publicatie of het mondeling zwart maken van een persoon onrechtmatig zijn: het gaat daarbij om een belangenafweging tussen de vrijheid van nieuwsgaring enerzijds en de bescherming van privéleven anderzijds. Als laatstgenoemd belang zwaarder weegt, is de publicatie of handeling onrechtmatig en kan aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding. In dat geval worden de grenzen van vrijheid van meningsuiting worden overschreden en is diegene die de onrechtmatige uitlatingen heeft gedaan tegenover de benadeelde schadeplichtig. Daarnaast kan de persoon bijvoorbeeld in een kort geding procedure een vordering tot verwijdering van de onrechtmatige publicatie instellen en een rectificatie (doen) laten plaatsen.

Advocaat mediarecht in Alkmaar

Indien u een kwestie heeft inzake het mediarecht, zijn de specialisten van Advocatenkantoor Appelman u graag van dienst. Indien er sprake is van spoedeisendheid, is snel en adequaat handelen geboden, bijvoorbeeld door het aanspannen van een kort geding. Maak een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek van een half uur via het contactformulier of mail of bel ons direct via [email protected] of bel 072 – 5123 229.

Waarom ons

Gratis kennismakingsgesprek

5000+ zaken behandeld

Flexibel én voordelig

Ook pro-deo

30+ jaar ervaring

Woensdag inloopspreekuur

Uw advocaten op dit gebied

Edward Appelman