Mediarecht

Omvang van het mediarecht

Het mediarecht is een rechtsgebied dat de afgelopen jaren sterk in opkomst is geweest. Van oudsher viel klassieke media zoals publicaties in kranten en televisie-uitzendingen onder dit rechtsgebied. Tegenwoordig verschuift de tendens meer richting social media,  omdat het door middel van social media eenvoudiger is geworden om het publieke domein op te zoeken. Dat onderbouwt de vrijheid van meningsuiting en journalistieke vrijheid. In een aantal gevallen echter worden grenzen overschreven en worden anderen daardoor in hun persoonlijk belang getroffen. Als de grenzen van vrijheid van meningsuiting worden overschreden, kan er sprake zijn van smaad of laster.  In dat geval is er sprake van een onrechtmatige daad. Diegene die de onrechtmatige uitlatingen heeft gedaan is dan tegenover de benadeelde schadeplichtig. Daarnaast kan de persoon bijvoorbeeld in een kort geding procedure een vordering tot verwijdering van de gegevens instellen en een rectificatie laten plaatsen.

Smaad of laster

Smaad en laster is het opzettelijk zwartmaken van een andere persoon. Het is opgenomen als delict in het Wetboek van Strafrecht. Al is smaad en laster strikt genomen geen civielrechtelijke term, wordt het wel vaak gebruikt ter onderbouwing van reputatieschade. Denk aan het plaatsen van negatieve berichten op social media met geen enkel ander doel dan iemand te schaden. Het kan daarbij gaan om beschuldigingen van strafbare feiten, belediging of algemeen ‘zwartmaken’. In principe is niet vereist dat de beschuldiging schriftelijk plaatsvindt (bijvoorbeeld door plaatsing op internet of social media), al is dit uiteraard bewijstechnisch meer relevant. Het verschil tussen smaad en laster is voor de vaststelling van de schade en een berekening van de omvang van de schadevergoeding veelal een ondergeschikte kwestie.

Omvang van het mediarecht

Het mediarecht is een rechtsgebied dat de afgelopen jaren sterk in opkomst is geweest. Van oudsher viel klassieke media zoals publicaties in kranten en televisie-uitzendingen onder dit rechtsgebied. Tegenwoordig verschuift de tendens meer richting social media,  omdat het door middel van social media eenvoudiger is geworden om het publieke domein op te zoeken. Dat onderbouwt de vrijheid van meningsuiting en journalistieke vrijheid. In een aantal gevallen echter worden grenzen overschreven en worden anderen daardoor in hun persoonlijk belang getroffen. Als de grenzen van vrijheid van meningsuiting worden overschreden, kan er sprake zijn van smaad of laster.  In dat geval is er sprake van een onrechtmatige daad. Diegene die de onrechtmatige uitlatingen heeft gedaan is dan tegenover de benadeelde schadeplichtig. Daarnaast kan de persoon bijvoorbeeld in een kort geding procedure een vordering tot verwijdering van de gegevens instellen en een rectificatie laten plaatsen.

Smaad of laster

Smaad en laster is het opzettelijk zwartmaken van een andere persoon. Het is opgenomen als delict in het Wetboek van Strafrecht. Al is smaad en laster strikt genomen geen civielrechtelijke term, wordt het wel vaak gebruikt ter onderbouwing van reputatieschade. Denk aan het plaatsen van negatieve berichten op social media met geen enkel ander doel dan iemand te schaden. Het kan daarbij gaan om beschuldigingen van strafbare feiten, belediging of algemeen ‘zwartmaken’. In principe is niet vereist dat de beschuldiging schriftelijk plaatsvindt (bijvoorbeeld door plaatsing op internet of social media), al is dit uiteraard bewijstechnisch meer relevant. Het verschil tussen smaad en laster is voor de vaststelling van de schade en een berekening van de omvang van de schadevergoeding veelal een ondergeschikte kwestie.

Onrechtmatige daad en juridische acties

Wanneer er sprake is van smaad en laster, kan daarvan aangifte gedaan worden. In veel gevallen heeft dit echter weinig resultaat. Een eventuele strafvervolging kan (bewijstechnisch) wel invloed hebben op een civielrechtelijke aansprakelijkstelling. Een aansprakelijkstelling op grond van onrechtmatige daad kan ertoe leiden dat de benadeelde aanspraak kan maken op schadevergoeding. In de regel zal snel voldaan zijn aan de voorwaarden voor een geslaagd beroep op onrechtmatige daad. De benadeelde partij zal immateriële schadevergoeding kunnen vorderen, alsmede -onder omstandigheden- gederfde winst, bijvoorbeeld omdat de benadeelde persoon vanwege de schadelijke uitlatingen minder makkelijk aan (ander) werk kan komen.

Advocaat mediarecht in Alkmaar

Indien u een kwestie heeft inzake het mediarecht, zijn de specialisten van Advocatenkantoor Appelman u graag van dienst. Indien er sprake is van spoedeisendheid, is snel en adequaat handelen geboden, bijvoorbeeld door het aanspannen van een kort geding. Maak een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek van een half uur via het contactformulier of mail of bel ons direct via info@appelman.nl of bel 072 – 5123 229. U kunt er ook voor kiezen om teruggebeld te worden. Vul dan het formulier aan de rechterbovenzijde in.

Wanneer er sprake is van smaad en laster, kan daarvan aangifte gedaan worden. In veel gevallen heeft dit echter weinig resultaat

en eventuele strafvervolging kan (bewijstechnisch) wel invloed hebben op een civielrechtelijke aansprakelijkstelling. Een aansprakelijkstelling op grond van onrechtmatige daad kan ertoe leiden dat de benadeelde aanspraak kan maken op schadevergoeding. In de regel zal snel voldaan zijn aan de voorwaarden voor een geslaagd beroep op onrechtmatige daad. De benadeelde partij zal immateriële schadevergoeding kunnen vorderen, alsmede -onder omstandigheden- gederfde winst, bijvoorbeeld omdat de benadeelde persoon vanwege de schadelijke uitlatingen minder makkelijk aan (ander) werk kan komen.

Advocaat mediarecht in Alkmaar

Indien u een kwestie heeft inzake het mediarecht, zijn de specialisten van Advocatenkantoor Appelman u graag van dienst. Indien er sprake is van spoedeisendheid, is snel en adequaat handelen geboden, bijvoorbeeld door het aanspannen van een kort geding. Maak een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek van een half uur via het contactformulier of mail of bel ons direct via info@appelman.nl of bel 072 – 5123 229. U kunt er ook voor kiezen om teruggebeld te worden. Vul dan het formulier aan de rechterbovenzijde in.