Mediarecht

Omvang van het mediarecht

Het mediarecht is een rechtsgebied dat zich kenmerkt door een turbulente ontwikkeling de afgelopen jaren.  Zo kan het gebruik van social media vele vrijheden geven, maar kan die van anderen beperken door bijvoorbeeld een ongeremd gebruik van de vrijheid van meningsuiting wat mogelijk als smaad of laster aangemerkt kan worden. Zulke handelingen kwalificeren als een onrechtmatige daad, wat betekent dat degene die deze onrechtmatige daad pleegt, verplicht is om de schade die de ander lijdt, te vergoeden. Daarnaast kan de persoon bijvoorbeeld in een kort geding procedure een vordering tot verwijdering van de gegevens instellen en een rectificatie laten plaatsen.

Smaad of laster

Smaad en laster is het opzettelijk zwartmaken van een andere persoon. Het is opgenomen als delict in het Wetboek van Strafrecht. Al is smaad en laster strikt genomen geen civielrechtelijke term, wordt het wel vaak gebruikt als onderbouwing van reputatieschade. Het gaat daarbij om de handeling waarbij iemands goede eer en naam wordt aangetast. De persoon wordt bijvoorbeeld beschuldigd van het plegen van strafbare feiten, of anderzijds zwart gemaakt. In principe is niet vereist dat de beschuldiging schriftelijk plaatsvindt (bijvoorbeeld door plaatsing op internet of social media), al is dit uiteraard bewijstechnisch meer relevant. Het verschil tussen smaad en laster is voor de vaststelling van de schade en een berekening van de omvang van de schadevergoeding veelal een ondergeschikte kwestie.

Onrechtmatige daad en juridische acties

Wanneer er sprake is van smaad en laster, kan daarvan aangifte gedaan worden. In veel gevallen heeft dit echter weinig resultaat. Een eventuele strafvervolging kan (bewijstechnisch) wel invloed hebben op een civielrechtelijke aansprakelijkstelling. Een aansprakelijkstelling op grond van onrechtmatige daad kan ertoe leiden dat de benadeelde aanspraak kan maken op schadevergoeding. In de regel zal snel voldaan zijn aan de voorwaarden voor een geslaagd beroep op onrechtmatige daad. De benadeelde partij zal immateriële schadevergoeding kunnen vorderen, alsmede -onder omstandigheden- gederfde winst, bijvoorbeeld omdat de benadeelde persoon vanwege de schadelijke uitlatingen minder makkelijk aan (ander) werk kan komen.

Advocaat mediarecht in Alkmaar

Indien u een kwestie heeft inzake het mediarecht, zijn de specialisten van Advocatenkantoor Appelman u graag van dienst. Indien er sprake is van spoedeisendheid, is snel en adequaat handelen geboden, bijvoorbeeld door het aanspannen van een kort geding. Maak een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek van een half uur via het contactformulier of mail of bel ons direct via info@appelman.nl of bel 072 – 5123 229. U kunt er ook voor kiezen om teruggebeld te worden. Vul dan het formulier aan de rechterbovenzijde in.