Incassotraject

Minnelijk incassotraject

Een incassotraject bestaat uit twee delen, namelijk een minnelijk incassotraject en een gerechtelijk (ambtelijk) incassotraject. Wanneer u een openstaande vordering heeft, kunt u ervoor kiezen een gerechtsdeurwaarder te vragen om voor de invordering van de schuld zorg te dragen. Dit komt de facto op dezelfde werkwijze neer als die van een incasso advocaat. Het incassotraject begint in dat geval met een sommatiebrief waarin de debiteur nog éénmaal de gelegenheid wordt geboden de openstaande vordering te voldoen. Afhankelijk van de afspraken die u met de schuldenaar heeft gemaakt, zal hij naast de hoofdsom tevens de verschuldigde wettelijke rente of wettelijke handelsrente verschuldigd zijn. Daarnaast zal hij buitengerechtelijke incassokosten dienen te betalen.

Gerechtelijk incassotraject

Voldoet de schuldenaar ook na de laatste sommatiebrief de openstaande vordering niet, dan kunt u een reguliere bodemprocedure starten (indien er geen sprake is van spoedeisendheid) of een incasso kort geding. In dit laatste geval wordt als voorwaarde gesteld dat het een relatief eenvoudige vordering betreft. Daarnaast dient de aannemelijk van de vordering vast te staan. Dat wil zeggen dat de rechter in een bodemprocedure de vordering waarschijnlijk zou toewijzen. Lees meer over de procedure op deze pagina over het incasso kort geding.

Incasso door middel van faillissement

Een ander middel om uw schuldenaar tot betaling te dwingen is om het faillissement aan te vragen. Een voorwaarde is dat er sprake is van een steunvordering. Dat wil zeggen, dat u tenminste één andere vordering op uw schuldenaar heeft openstaan. Het voordeel van de faillissementsprocedure is dat deze relatief snel en goedkoop is. Ook de aanvraag voor het faillissement kan worden ingediend door middel van een verzoekschrift. Hierbij heeft u ondersteuning van een advocaat nodig, bij voorkeur een die gespecialiseerd is in incassozaken. Het verzoekschrift wordt ingediend bij de rechtbank, deze zal vervolgens de schuldeiser oproepen om op een bepaalde datum te verschijnen ter zitting. Het faillissementsverzoek kan worden aangehouden om zo de schuldenaar meer tijd te gunnen tot betaling over te gaan. Dit kan maximaal vier keer, met telkens een termijn van twee weken. In de meeste gevallen zal de schuldenaar het echter niet op een zitting aan laten komen.

Incasso door beslag

In een aantal gevallen is er een reële kans aanwezig dat de schuldenaar op een later moment geen goederen tot verhaal meer heeft. In dat geval kunt u beslag (laten) leggen om zo te voorkomen dat een openstaande vordering op een later moment niet meer voldaan kan worden. Beslag kan worden gelegd op alle vermogensbestanddelen van de schuldenaar, waaronder een auto, onroerende goederen, banksaldi. Bij een minnelijk incassotraject zal de vergoeding voor de buitengerechtelijke incassokosten ten goede komen van de incasso advocaat, indien de schuldenaar bij start van het minnelijk incassotraject uiteindelijk overgaat tot betaling. Bij een gerechtelijk incassotraject (waarbij over wordt gegaan tot het dagvaarden van de schuldenaar), zal de vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten aan u ten goede komen indien u een vonnis verkrijgt waarbij de vordering is toegewezen. Bij een minnelijk incassotraject zijn de vergoedingen voor buitengerechtelijke incassokosten wettelijk vastgelegd, bij het gerechtelijk incassotraject werken wij op uurbasis. Een prijsafspraak is mogelijk indien de aard van de zaak en de vorderingen zich daarvoor lenen. Indien u onvermogend bent, komt u mogelijk in aanmerking voor toevoeging.

Incasso advocaat Alkmaar

Onze incasso advocaat J. de Haan heeft jarenlange ervaring op het gebied van incasso’s. Advocatenkantoor Appelman biedt – naast de kwaliteit van een groot kantoor – ook de voordelen van een kleine organisatie. Wij kennen onze cliënten, zijn flexibel en kunnen de kosten laag houden. Doordat wij een klein team zijn, zijn de lijnen kort.

Waarom ons

Gratis kennismakingsgesprek

5000+ zaken behandeld

Flexibel én voordelig

Ook pro-deo

30+ jaar ervaring

mr. P.P.J.L (Peter) Appelman

Geboren in 1956 en vader van drie zonen. Oprichter van het kantoor en sinds 1985 advocaat te Alkmaar.

Mijn aandachtsgebieden als advocaat zijn arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en personen- en familierecht.

Mijn hobby is atletiek. Momenteel ben ik actief als looptrainer bij atletiekvereniging Trias in Heiloo. Ik loop jaarlijks nog de kwart marathon van Egmond. In mijn jongere jaren was ik een begenadigd middenafstandsloper met o.a. een Nederlands kampioenschap.

mr. J. (Johan) de Haan

Geboren in 1961, getrouwd en vader van drie kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1994.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op huurrecht, arbeidsrecht en incassozaken. Zowel voor particulieren en MKB. Ik hecht een groot belang aan een persoonlijke service (uw zaak is niet slechts een dossiernummer) en snel en doortastend handelen met een gedegen kennis van zaken.

In mijn vrije tijd sport ik graag. Met name roeien en skeeleren met de kinderen.

mr. F.R. (Franky) Menso

Geboren in 1965, samenwonend en vader van twee kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1992.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op personen- en familierecht, strafrecht, psychiatrisch patiëntenrecht (BOPZ) en arbeidsrecht. Zowel voor particulieren en MKB. Het gaat mij niet alleen om het dossier maar ook om de mens erachter.

In mijn vrije tijd doe ik aan hardlopen en muziek. Daarnaast ben ik een groot liefhebber van klassieke auto’s en films van voor 1980.

Mr. E.P.J. (Edward) Appelman

Sinds augustus 2018 verbonden als advocaat aan Advocatenkantoor Appelman.

Mijn specialisaties liggen op het gebied van het algemeen privaatrecht, met een bijzondere interesse op het gebied van intellectueel eigendomsrecht en mediarecht. Daarnaast houd ik mij bezig met het personen- en familierecht, waaronder adoptierechtvoornaamswijziging, omgang en gezag en overige boek 1 zaken. Als advocaat hecht ik waarde aan een snelle service en betrokkenheid bij de cliënt.

In mijn vrije tijd doe ik graag aan hardlopen. In het verleden heb ik geregeld deelgenomen aan het NK atletiek.