Beslag leggen en incasso

Beslag leggen

In de Nederlandse procespraktijk is het leggen van beslag een relatief eenvoudig en vaak voorkomend middel om een schuldenaar tot betaling te dwingen. Het leggen van beslag is zelfs mogelijk nog voordat de rechtbank heeft geoordeeld dat de schuldeiser een (opeisbare) vordering heeft. Als het beslag wordt gelegd op goederen van de schuldenaar zonder dat er een gerechtelijke uitspraak is geweest, is er sprake van conservatoir beslag. Conservatoir beslag is bij uitstek een geschikt middel om te voorkomen dat een schuldenaar zijn vermogen verkoopt of belast met een zekerheidsrecht (zoals het recht van hypotheek) en de schuldeiser alsnog met lege handen staat.

Beslag op goederen van de schuldenaar

De schuldeiser kan op alle aan de schuldenaar toebehorende goederen beslag leggen. Het leggen van beslag gebeurt door middel van een advocaat die aan de rechtbank ‘verlof’ vraagt tot het leggen van beslag. Ook kan beslag worden gelegd op roerende zaken (zoals een auto, huis) en banksaldi. Ook op periodieke uitkeringen en betalingen kan door de schuldeiser beslag worden gelegd. Als de schuldeiser verwacht dat de schuldenaar op korte termijn tot verkoop van enkele goederen over zal gaan, vormt conservatoir beslag bij uitstek een geschikt middel om dit te voorkomen. De schuldeiser houdt zo de zekerheid dat hij verhaal kan krijgen voor zijn vordering. Ook vormt conservatoir beslag een geschikt middel om de schuldenaar tot betaling te dwingen.

Wijze van beslaglegging

Alleen een advocaat kan beslag (laten) leggen. De procedure hiervoor is als volgt. De advocaat dient namens de schuldeiser bij de voorzieningenrechter een verzoek in tot beslaglegging. Aan het verzoek zijn een aantal voorwaarden gekoppeld. Zo dient het verzoek deugdelijk te zijn onderbouwd, zodat wordt voorkomen dat al te eenvoudig beslag wordt gelegd. De schuldenaar zou op die wijze via een kort gedingprocedure om opheffing van het (conservatoir) beslag kunnen verzoeken. Als het verzoek tot beslaglegging wordt toegewezen, kan het beslag op goederen van de schuldenaar vaak dezelfde dag nog worden gelegd.

Conservatoir beslag en executoriaal beslag

Er is sprake van conservatoir beslag zolang de rechter in de bodemprocedure nog geen vonnis heeft gewezen. Komt het tot een bodemprocedure en de rechter wijst de vordering toe, dan verandert het conservatoir beslag naar executoriaal beslag. Een deurwaarder zal de grosse van het afschrift aan de schuldenaar betekenen. In dat afschrift wordt de schuldenaar alsnog een (doorgaans korte) termijn geboden alsnog vrijwillig aan het vonnis te voldoen. Doet hij dat niet binnen de aangegeven termijn, zal het vonnis daadwerkelijk ten uitvoer worden gelegd en mag degene die het vonnis uitvoert -namens de schuldeiser- kiezen op welke goederen van de schuldenaar beslag wordt gelegd. Beslag heeft tot gevolg dat de schuldenaar geen rechtshandelingen kan verrichten ten aanzien van de goederen die in het nadeel van de schuldeiser (kunnen) zijn. Bij beslaglegging is overigens sprake van een rangregeling indien er meerdere schuldeisers zijn die zich willen verhalen op goederen van de schuldenaar. Ook derdenbeslag is mogelijk: daarvan is sprake indien bepaalde goederen van de schuldenaar niet onder hemzelf zijn.

Loonbeslag

Een variant van derdenbeslag is het zogenoemde loonbeslag. In dat geval wordt er beslag gelegd op het door de werkgever aan de werknemer verschuldigde loon. In tegenstelling tot de andere varianten van beslag, zal de schuldenaar bij loonbeslag altijd eerst door de rechter worden gehoord. Aan de hand daarvan beslist hij of het derdenbeslag al dan niet zal worden verleend. Er kan nooit beslag worden gelegd op het volledige inkomen. De deurwaarder moet rekening houden met de beslagvrije voet. Dit is ook wel het deel van het inkomen dat de schuldenaar mag houden voor vaste lasten en levensonderhoud.

Advocaat voor incasso en (conservatoir) beslag

Het leggen van conservatoir beslag is, zoals aangegeven, een relatief vaak voorkomend middel. Alle advocaten van Advocatenkantoor Appelman hebben ruime ervaring met het leggen van beslag. Tevens beschikken zij over ruime ervaring in het voeren van een opheffing kort geding voor het geval u degene bent jegens wie beslag is gelegd. Een incasso advocaat van Advocatenkantoor Appelman u op deze wijze zekerheid bieden voor de nakoming van een vordering, alsmede ervoor zorgen dat de schuldenaar tot betaling wordt bewogen. Wij kennen onze cliënten, zijn flexibel en kunnen de kosten laag houden. Doordat wij een klein team zijn, zijn de lijnen kort. Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek en advies.

 

 

Waarom ons

Gratis kennismakingsgesprek

5000+ zaken behandeld

Flexibel én voordelig

Ook pro-deo

30+ jaar ervaring

mr. P.P.J.L (Peter) Appelman

Geboren in 1956 en vader van drie zonen. Oprichter van het kantoor en sinds 1985 advocaat te Alkmaar.

Mijn aandachtsgebieden als advocaat zijn arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en personen- en familierecht.

Mijn hobby is atletiek. Momenteel ben ik actief als looptrainer bij atletiekvereniging Trias in Heiloo. Ik loop jaarlijks nog de kwart marathon van Egmond. In mijn jongere jaren was ik een begenadigd middenafstandsloper met o.a. een Nederlands kampioenschap.

mr. J. (Johan) de Haan

Geboren in 1961, getrouwd en vader van drie kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1994.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op huurrecht, arbeidsrecht en incassozaken. Zowel voor particulieren en MKB. Ik hecht een groot belang aan een persoonlijke service (uw zaak is niet slechts een dossiernummer) en snel en doortastend handelen met een gedegen kennis van zaken.

In mijn vrije tijd sport ik graag. Met name roeien en skeeleren met de kinderen.

mr. F.R. (Franky) Menso

Geboren in 1965, samenwonend en vader van twee kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1992.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op personen- en familierecht, strafrecht, psychiatrisch patiëntenrecht (BOPZ) en arbeidsrecht. Zowel voor particulieren en MKB. Het gaat mij niet alleen om het dossier maar ook om de mens erachter.

In mijn vrije tijd doe ik aan hardlopen en muziek. Daarnaast ben ik een groot liefhebber van klassieke auto’s en films van voor 1980.

Mr. E.P.J. (Edward) Appelman

Sinds augustus 2018 verbonden als advocaat aan Advocatenkantoor Appelman.

Mijn specialisaties liggen op het gebied van het algemeen privaatrecht, met een bijzondere interesse op het gebied van intellectueel eigendomsrecht en mediarecht. Daarnaast houd ik mij bezig met het personen- en familierecht, waaronder adoptierechtvoornaamswijziging, omgang en gezag en overige boek 1 zaken. Als advocaat hecht ik waarde aan een snelle service en betrokkenheid bij de cliënt.

In mijn vrije tijd doe ik graag aan hardlopen. In het verleden heb ik geregeld deelgenomen aan het NK atletiek.