Vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten

Aanspraak

Wanneer een schuldenaar zijn betalingsverplichting niet nakomt, kan de crediteur incassomaatregelen treffen. In dat geval kan de crediteur aanspraak maken op een vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, ook wel gedefinieerd als: ‘redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte’. Als de schuldenaar geen gehoor heeft aan een sommatiebrief, zal hij naast de hoofdsom en de wettelijke rente, ook deze buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd zijn. Wanneer heeft de crediteur recht op buitengerechtelijke incassokosten en hoe wordt de hoogte hiervan berekend?

Algemene voorwaarden en incasso

Vaak worden in algemene voorwaarden specifieke bepalingen inzake incasso opgenomen. Deze bepalingen mogen niet nadeliger zijn voor de consument dan de bepalingen uit de Incassowet 2012. Een beding in de algemene voorwaarden die bijvoorbeeld een hogere vergoeding toekent, is vernietigbaar. Voor bedrijven geldt deze regeling niet: daar mogen bedrijven door middel van algemene voorwaarden wel hogere vergoedingen voor incasso overeenkomen. De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten worden berekend aan de hand van de hoogte van het te vorderen bedrag. De hoogte van de vergoeding wordt percentueel lager naar mate de hoogte van de vordering stijgt: het minimumbedrag is €40,- en het maximumbedrag is €6.775,-.

Wanneer zijn incassokosten verschuldigd?

Voor de vraag wanneer incassokosten verschuldigd zijn, dient onderscheid gemaakt te worden tussen consumenten en bedrijven. Bij bedrijven is zijn incassokosten direct verschuldigd als de betalingstermijn voor een vordering verstreken is. Consumenten dienen -door middel van een aanmaning ofwel schriftelijke herinnering tot betaling- eerst een termijn van twee weken te krijgen alvorens het daadwerkelijke incassotraject kan worden opgestart. Als de consument ook na de termijn van veertien dagen niet betaalt, zijn de buitengerechtelijke incassokosten direct opeisbaar.

Meerdere vorderingen en incasso

In sommige gevallen hebben schuldeisers meerdere vorderingen jegens een schuldenaar lopen. Deze vorderingen dienen allen op te worden genomen in één aanmaningsbrief. De hoogte van de vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten wordt vastgesteld aan de hand van de som van de vorderingen. Van belang hierbij is om vast te stellen wanneer er sprake is van een ‘opeisbare vordering’. Een vordering is opeisbaar wanneer bij overeenkomst een termijn voor de betaling is opgenomen. Als er geen afspraken zijn gemaakt, is de vordering in principe direct opeisbaar als de schuldeiser nakoming heeft gevorderd.

Incasso advocaat Alkmaar

Onze incasso advocaat J. de Haan heeft jarenlange ervaring op het gebied van incasso’s. Voor zowel particulieren als het mkb. Vorderingen kunnen veelal worden geïncasseerd zonder dat het hoeft aan te komen op een gerechtelijke procedure. Advocatenkantoor Appelman biedt – naast de kwaliteit van een groot kantoor – ook de voordelen van een kleine organisatie. Wij kennen onze cliënten, zijn flexibel en kunnen de kosten laag houden. Doordat wij een klein team zijn, zijn de lijnen kort.

Waarom ons

Gratis kennismakingsgesprek

5000+ zaken behandeld

Flexibel én voordelig

Ook pro-deo

30+ jaar ervaring

mr. P.P.J.L (Peter) Appelman

Geboren in 1956 en vader van drie zonen. Oprichter van het kantoor en sinds 1985 advocaat te Alkmaar.

Mijn aandachtsgebieden als advocaat zijn arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en personen- en familierecht.

Mijn hobby is atletiek. Momenteel ben ik actief als looptrainer bij atletiekvereniging Trias in Heiloo. Ik loop jaarlijks nog de kwart marathon van Egmond. In mijn jongere jaren was ik een begenadigd middenafstandsloper met o.a. een Nederlands kampioenschap.

mr. J. (Johan) de Haan

Geboren in 1961, getrouwd en vader van drie kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1994.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op huurrecht, arbeidsrecht en incassozaken. Zowel voor particulieren en MKB. Ik hecht een groot belang aan een persoonlijke service (uw zaak is niet slechts een dossiernummer) en snel en doortastend handelen met een gedegen kennis van zaken.

In mijn vrije tijd sport ik graag. Met name roeien en skeeleren met de kinderen.

mr. F.R. (Franky) Menso

Geboren in 1965, samenwonend en vader van twee kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1992.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op personen- en familierecht, strafrecht, psychiatrisch patiëntenrecht (BOPZ) en arbeidsrecht. Zowel voor particulieren en MKB. Het gaat mij niet alleen om het dossier maar ook om de mens erachter.

In mijn vrije tijd doe ik aan hardlopen en muziek. Daarnaast ben ik een groot liefhebber van klassieke auto’s en films van voor 1980.

Mr. E.P.J. (Edward) Appelman

Sinds augustus 2018 verbonden als advocaat aan Advocatenkantoor Appelman.

Mijn specialisaties liggen op het gebied van het algemeen privaatrecht, met een bijzondere interesse op het gebied van intellectueel eigendomsrecht en mediarecht. Daarnaast houd ik mij bezig met het personen- en familierecht, waaronder adoptierechtvoornaamswijziging, omgang en gezag en overige boek 1 zaken. Als advocaat hecht ik waarde aan een snelle service en betrokkenheid bij de cliënt.

In mijn vrije tijd doe ik graag aan hardlopen. In het verleden heb ik geregeld deelgenomen aan het NK atletiek.