Ontslag tijdens arbeidsongeschiktheid

Wanneer een (ex-)werknemer na twee jaar ziekte geen recht meer heeft op een uitkering krachtens de Ziektewet, zal diegene onder omstandigheden aanspraak kunnen maken op een WIA-uitkering. Hij of zij is dan geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt.

Definitie arbeidsongeschikt

Arbeidsongeschiktheid wordt gedefinieerd als ‘het niet in staat zijn te verrichten arbeid met een economische meerwaarde’. Meestal valt dit te wijten aan lichamelijke oorzaken, maar ook psychische klachten kunnen tot gevolg hebben dat iemand arbeidsongeschikt wordt.

Bepaling arbeidsongeschiktheid

Zie voor de wijze waarop arbeidsongeschiktheid wordt bepaald deze pagina. Daarin wordt ook ingegaan op arbeidsongeschiktheid vanuit het perspectief van het sociaal zekerheidsrecht.

Nieuwe regelingen voor arbeidsongeschiktheid

Er zijn momenteel in de Tweede Kamer plannen aanhangig om maatregelen in het leven te roepen die ervoor zorgen dat de werknemer bij ontslag vanwege bedrijfseconomische omstandigheden en arbeidsongeschiktheid zijn recht op een transitievergoeding te laten behouden. Zie deze pagina voor meer informatie.

Mogelijkheden tot ontslag bij arbeidsongeschiktheid

In geval van een overeenkomst tot aanneming van werk hebben zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer de mogelijkheid om in geval van duurzame arbeidsongeschiktheid het contract te beëindigen. Er is sprake van een aanneming van werk indien de opdrachtnemer zich verbindt een werk van ‘stoffelijke aard’ tot stand te brengen. Meestal is dat een bouwwerk.

Opzegging in dat geval is alleen mogelijk als een van de partijen aan de beëindiging een ‘redelijk belang’ kan ontlenen. De opdrachtgever is een vergoeding verschuldigd voor alle arbeid die reeds is verricht.

Beroep op de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

In Nederland kunnen arbeidsongeschikte (ex-)werknemers een beroep doen op de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Zie deze pagina voor meer informatie.

Advocaat arbeidsrecht

De arbeidsrecht advocaat van Advocatenkantoor Peter Appelman heeft geruime ervaring in het arbeidsrecht. Hij staat bij voorkeur werknemers bij en verdedigt dan ook vanuit die overtuiging de volle belangen van de werknemer. Hij geeft u graag nader advies over allerlei onderwerpen in het arbeidsrecht.

mr. P.P.J.L (Peter) Appelman

Geboren in 1956 en vader van drie zonen. Oprichter van het kantoor en sinds 1985 advocaat te Alkmaar.

Mijn aandachtsgebieden als advocaat zijn arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en personen- en familierecht.

Mijn hobby is atletiek. Momenteel ben ik actief als looptrainer bij atletiekvereniging Trias in Heiloo. Ik loop jaarlijks nog de kwart marathon van Egmond. In mijn jongere jaren was ik een begenadigd middenafstandsloper met o.a. een Nederlands kampioenschap.

mr. J. (Johan) de Haan

Geboren in 1961, getrouwd en vader van drie kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1994.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op huurrecht, arbeidsrecht en incassozaken. Zowel voor particulieren en MKB. Ik hecht een groot belang aan een persoonlijke service (uw zaak is niet slechts een dossiernummer) en snel en doortastend handelen met een gedegen kennis van zaken.

In mijn vrije tijd sport ik graag. Met name roeien en skeeleren met de kinderen.

mr. F.R. (Franky) Menso

Geboren in 1965, samenwonend en vader van twee kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1992.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op personen- en familierecht, strafrecht, psychiatrisch patiëntenrecht (BOPZ) en arbeidsrecht. Zowel voor particulieren en MKB. Het gaat mij niet alleen om het dossier maar ook om de mens erachter.

In mijn vrije tijd doe ik aan hardlopen en muziek. Daarnaast ben ik een groot liefhebber van klassieke auto’s en films van voor 1980.

Bel mij terug