Ontslag tijdens arbeidsongeschiktheid

Wanneer een (ex-)werknemer na twee jaar ziekte geen recht meer heeft op een uitkering krachtens de Ziektewet, zal hij onder omstandigheden aanspraak kunnen maken op een WIA-uitkering. Hij of zij is dan geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt. Arbeidsongeschiktheid wordt gedefinieerd als ‘het niet in staat zijn te verrichten arbeid met een economische meerwaarde’. Meestal valt dit te wijten aan lichamelijke oorzaken, maar ook psychische klachten kunnen tot gevolg hebben dat iemand arbeidsongeschikt wordt.

Mogelijkheden tot ontslag bij arbeidsongeschiktheid

Het bovenstaande gaat met name om een reguliere arbeidsverhouding tussen werknemer en werkgever. Er bestaan ook andere contractuele relaties, bijvoorbeeld als het gaat om een overeenkomst van opdracht. Dan gelden andere regels voor wat betreft ontslag, c.q. het einde van de overeenkomst.

In geval van een overeenkomst tot aanneming van werk hebben zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer de mogelijkheid om in geval van duurzame arbeidsongeschiktheid het contract te beëindigen. Er is sprake van een aanneming van werk indien de opdrachtnemer zich verbindt een werk van ‘stoffelijke aard’ tot stand te brengen. Meestal is dat een bouwwerk.

Opzegging in dat geval is alleen mogelijk als een van de partijen aan de beëindiging een ‘redelijk belang’ kan ontlenen. De opdrachtgever is een vergoeding verschuldigd voor alle arbeid die reeds is verricht.

Beroep op de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

In Nederland kunnen arbeidsongeschikte (ex-)werknemers een beroep doen op de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Zie deze pagina voor meer informatie. De arbeidsrecht advocaten van Advocatenkantoor  hebben geruime ervaring in het arbeidsrecht. Maak een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek van een half uur via het contactformulier of mail of bel ons direct via [email protected] of bel 072 – 5123 229. U kunt er ook voor kiezen om teruggebeld te worden. Vul dan het formulier aan de rechterbovenzijde in.