Ontslag tijdens arbeidsongeschiktheid

Definitie arbeidsongeschikt

Wanneer een (ex-)werknemer na twee jaar ziekte geen recht meer heeft op een uitkering krachtens de Ziektewet, zal hij onder omstandigheden aanspraak kunnen maken op een WIA-uitkering. Hij of zij is dan geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt. Arbeidsongeschiktheid wordt gedefinieerd als ‘het niet in staat zijn te verrichten arbeid met een economische meerwaarde’. Meestal valt dit te wijten aan lichamelijke oorzaken, maar ook psychische klachten kunnen tot gevolg hebben dat iemand arbeidsongeschikt wordt. Zie voor de wijze waarop arbeidsongeschiktheid wordt bepaald deze pagina. Daarin wordt ook ingegaan op arbeidsongeschiktheid vanuit het perspectief van het sociaal zekerheidsrecht.

Mogelijkheden tot ontslag bij arbeidsongeschiktheid

In geval van een overeenkomst tot aanneming van werk hebben zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer de mogelijkheid om in geval van duurzame arbeidsongeschiktheid het contract te beëindigen. Er is sprake van een aanneming van werk indien de opdrachtnemer zich verbindt een werk van ‘stoffelijke aard’ tot stand te brengen. Meestal is dat een bouwwerk.

Opzegging in dat geval is alleen mogelijk als een van de partijen aan de beëindiging een ‘redelijk belang’ kan ontlenen. De opdrachtgever is een vergoeding verschuldigd voor alle arbeid die reeds is verricht.

Beroep op de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

In Nederland kunnen arbeidsongeschikte (ex-)werknemers een beroep doen op de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Zie deze pagina voor meer informatie. De arbeidsrecht advocaten van Advocatenkantoor  hebben geruime ervaring in het arbeidsrecht. Maak een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek van een half uur via het contactformulier of mail of bel ons direct via info@appelman.nl of bel 072 – 5123 229. U kunt er ook voor kiezen om teruggebeld te worden. Vul dan het formulier aan de rechterbovenzijde in.

mr. P.P.J.L (Peter) Appelman

Geboren in 1956 en vader van drie zonen. Oprichter van het kantoor en sinds 1985 advocaat te Alkmaar.

Mijn aandachtsgebieden als advocaat zijn arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en personen- en familierecht.

Mijn hobby is atletiek. Momenteel ben ik actief als looptrainer bij atletiekvereniging Trias in Heiloo. Ik loop jaarlijks nog de kwart marathon van Egmond. In mijn jongere jaren was ik een begenadigd middenafstandsloper met o.a. een Nederlands kampioenschap.

mr. J. (Johan) de Haan

Geboren in 1961, getrouwd en vader van drie kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1994.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op huurrecht, arbeidsrecht en incassozaken. Zowel voor particulieren en MKB. Ik hecht een groot belang aan een persoonlijke service (uw zaak is niet slechts een dossiernummer) en snel en doortastend handelen met een gedegen kennis van zaken.

In mijn vrije tijd sport ik graag. Met name roeien en skeeleren met de kinderen.

mr. F.R. (Franky) Menso

Geboren in 1965, samenwonend en vader van twee kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1992.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op personen- en familierecht, strafrecht, psychiatrisch patiëntenrecht (BOPZ) en arbeidsrecht. Zowel voor particulieren en MKB. Het gaat mij niet alleen om het dossier maar ook om de mens erachter.

In mijn vrije tijd doe ik aan hardlopen en muziek. Daarnaast ben ik een groot liefhebber van klassieke auto’s en films van voor 1980.