Arbeidsovereenkomst beëindigen

In veel gevallen eindigt een dienstverband niet door een eenzijdig ontslag, maar door een beëindigingsovereenkomst. In het algemeen staat dit ook wel bekend als vaststellingsovereenkomst.  In deze gevallen maken de werkgever en de werknemer afspraken over de (financiële) gevolgen van de beëindiging van een arbeidsovereenkomst. Zij zullen dan (al dan niet onder begeleiding van een advocaat) onderhandelen. Als deze onderhandelingen niet slagen, zal de werkgever het ontslag met tussenkomst van de kantonrechter moeten regelen. Voordeel van een vaststellingsovereenkomst is dat het veel zekerheid biedt (een gerechtelijke procedure is voor zowel werknemer als werkgever vaak onzeker) en is snel.

Ontslagvergoeding

In een procedure voor de kantonrechter kan de hoogte van de ontslagvergoeding anders zijn dan in een onderhandelingstraject. Het is dan ook voor zowel werknemers als werkgevers raadzaam om zich tijdens deze onderhandelingen te laten bijstaan door een advocaat. Bij een goede beëindigingsovereenkomst staat onder meer de hoogte van de ontslagvergoeding in verhouding tot de mogelijkheid dat de kantonrechter het ontslag -in geval van een gerechtelijke procedure- het ontslag zou toewijzen. Dit laatste kan zich voordoen als er sprake is geweest van ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer. Maar ook bij andere zaken kan het van belang zijn om nuancering aan te brengen in de omstandigheden die aanleiding hebben gegeven voor beëindiging van het dienstverband.

Ontslagprocedure via het UWV

Als er sprake is van een bedrijfseconomisch belang of een werknemer die langer dan twee jaar ziek is, kan de werkgever het UWV toestemming vragen om het dienstverband te beëindigen. In dat geval wordt de arbeidsovereenkomst opgezegd met inachtneming van de geldende opzegtermijnen.

Advocaat arbeidsrecht

Een groot deel van het aantal ontslagzaken verloopt door middel van een beëindigingsovereenkomst. Onze advocaat arbeidsrecht heeft een grote expertise op met beëindigingsovereenkomsten. Daarbij kunt u in de regel gratis gebruik maken van onze diensten: in verreweg het merendeel (99%) van de zaken worden de advocaatkosten verhaald op de werkgever. In dat geval bent u geen verdere bijdrage verschuldigd aan een advocaat. Als werknemer of werkgever kunnen wij u daarnaast adviseren of een arbeidsovereenkomst het beste kan eindigen door middel van een beëindigingsovereenkomst, ontbinding door de kantonrechter of door toestemming van het UWV.