Ontslag tijdens ziekte

Rechten van de werknemer en ontslagverbod

Soms komt het voor dat een werknemer ziek wordt. De werknemer behoudt ook in dat geval aantal aan de arbeidsrelatie verbonden rechten. De werkgever kan de werknemer in de meeste gevallen niet ontslaan. Tijdens ziekte geldt namelijk een ontslagverbod. Meestal komt in een procedure -of daaraan voorafgaand- de vraag aan de orde hoe ver het ontslagverbod gedurende ziekte precies reikt en welke bescherming de werknemer geniet. Het zal blijken dat de werkgever meestal niet mag opzeggen en dat voor het ontslag gegronde redenen dienen te zijn.

Ongeschiktheid werknemer

In de praktijk blijkt dat de werkgever een werknemer ontslaat ten gevolge van frequent ziekteverzuim. Dit zou in de regel kunnen worden opgevat als een min of meer structurele ongeschiktheid om het desbetreffende werk uit te voeren; echter, ziekte is lang niet altijd de schuld van de werknemer. Als de overeenkomst gedurende de arbeidsperiode wordt beëindigd met als onderliggend motief dat de werknemer zich structureel ziek meldt zal dit een indicatie kunnen opleveren voor zowel de rechter als het UWV dat het gegeven ontslag rechtmatig is. Dit is echter niet altijd het geval: laat u daarom altijd informeren!

Vergewisplicht

De rechter kan in beginsel een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst slechts toewijzen voor zover hij zich ervan vergewist heeft dat er zich -mogelijk- een situatie als bedoeld in art. 7:670 BW voordoet. Met andere woorden: de rechter dient kritisch te kijken naar de onderliggende reden van de opzegging. Uit de rechtspraak valt niet eenduidig op te maken of de rechter altijd een opzegging gedurende ziekte dient af te wijzen of dat de rechter, nadat hij heeft geconcludeerd dat er sprake is van opzegging gedurende ziekte, slechts een eigen afweging hoeft te maken om een redelijke uitkomst te bereiken. Dit laatste is vanuit het perspectief van de werknemer het meest wenselijk: het zal immers blijken dat dat er aan het ontslag heel wat vooraf gegaan is, waardoor het de werkgever niet zal lukken om het argument van ‘ziek zijn’ te gebruiken om de werknemer te ontslaan.

Jurisprudentie ontbinding

Uit de rechtspraktijk blijkt dat de werknemer in veel gevallen minder bescherming geniet dan op grond van de wet eigenlijk zou moeten. De reden is dat rechters vaak een eigen billijkheidsoordeel (wat wordt in de gegeven omstandigheden redelijk geacht) vellen, al is hier niet altijd plaats voor. Dit in verband met de door de wetgever beoogde beschermingsmaatregelen van de werknemer. Het is immers de werknemer die -blijkens de dwingendrechtelijke bepalingen van het arbeidsrecht- de meeste bescherming krijgt, en dat financiële consequenties ten gevolge van ziekte dan ook voor risico van de werkgever is.

Rechters gaan echter niet over een nacht ijs: zo wordt een ontbindingsverzoek van de werkgever vaak afgewezen omdat bijvoorbeeld herplaatsingsmogelijkheden onvoldoende waren onderzocht, of dat herstel binnen afzienbare tijd te verwachten was. Ook is het mogelijk dat ziekte te wijten is aan de werkgever, bijvoorbeeld ingeval de werknemer te kampen heeft met een burn-out terwijl de werkgever hiertegen adequate maatregelen had moeten treffen. Hoge werkdruk en relatief slechts arbeidsomstandigheden dragen hier zeker niet aan bij.

Resumerend

Resumerend wordt de werknemer vaak bij ziekte beschermd. Het is daarom altijd verstandig om juridisch advies in te winnen indien een werknemer wordt ontslagen gedurende ziekte. De werknemer heeft vaak meer kansen en mogelijkheden dan op voorhand wordt verondersteld Ook als de werknemer niet meer kan aarden op het werk kan de werkgever in sommige gevallen gevraagd worden herplaatsingsmogelijkheden te onderzoeken, waardoor het goed is om na te denken wat partijen precies zouden willen bereiken.

Hulp nodig van een advocaat bij ontslag tijdens ziekte?

Maak een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek van een half uur via het contactformulier of mail of bel ons direct via [email protected] of bel 072 – 5123 229. U kunt er ook voor kiezen om teruggebeld te worden. Vul dan het formulier aan de rechteronderzijde in.

Overigens is het mogelijk dat u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de kosten. Lees daarvoor de pagina’s gesubsidieerde rechtsbijstand en tegemoetkoming advocaatkosten door.

mr. P.P.J.L (Peter) Appelman

Geboren in 1956 en vader van drie zonen. Oprichter van het kantoor en sinds 1985 advocaat te Alkmaar.

Mijn aandachtsgebieden als advocaat zijn arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en personen- en familierecht.

Mijn hobby is atletiek. Momenteel ben ik actief als looptrainer bij atletiekvereniging Trias in Heiloo. Ik loop jaarlijks nog de kwart marathon van Egmond. In mijn jongere jaren was ik een begenadigd middenafstandsloper met o.a. een Nederlands kampioenschap.

mr. J. (Johan) de Haan

Geboren in 1961, getrouwd en vader van drie kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1994.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op huurrecht, arbeidsrecht en incassozaken. Zowel voor particulieren en MKB. Ik hecht een groot belang aan een persoonlijke service (uw zaak is niet slechts een dossiernummer) en snel en doortastend handelen met een gedegen kennis van zaken.

In mijn vrije tijd sport ik graag. Met name roeien en skeeleren met de kinderen.

mr. F.R. (Franky) Menso

Geboren in 1965, samenwonend en vader van twee kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1992.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op personen- en familierecht, strafrecht, psychiatrisch patiëntenrecht (BOPZ) en arbeidsrecht. Zowel voor particulieren en MKB. Het gaat mij niet alleen om het dossier maar ook om de mens erachter.

In mijn vrije tijd doe ik aan hardlopen en muziek. Daarnaast ben ik een groot liefhebber van klassieke auto’s en films van voor 1980.