Alle blog artikelen

Inbreuk auteursrecht op product: vordering toegewezen

Merkproducten kunnen worden beschermd door het merkenrecht: indien dat niet mogelijk is, kunnen prod...

Wanneer is er sprake van een resultaatsverbintenis of inspanningsverbintenis?

Onderneming X exploiteert een callcenter en komt met Medfood overeen dat zij in opdracht en voor rek...

Uithuisplaatsing: wanneer komt een kind bij de andere ouder te wonen?

Als de thuissituatie van het kind niet goed is, bijvoorbeeld doordat er sprake is van een tekortschi...

Onvoldoende zekerheid in kort geding dat NAM aansprakelijk is voor aardbevingsschade

Korte tijd geleden lanceerde de Rechtspraak een initiatief om aardbevingszaken door de rechtbank in ...

Verkrijgende verjaring gemeentegrond: kenbaarheidheid niet vereist!

Een bezitter van een stuk dat niet aan hem toebehoort, kan het eigendom daarvan verkrijgen door verj...

Vordering van werkgever tot nakoming concurrentiebeding afgewezen

Een werknemer zegt zijn baan op bij zijn huidige werkgever en geeft aan in dienst te gaan treden bij...

Verzoek van vader tot opheffing executoriaal beslag afgewezen: belang ontbreekt

Als een schuldeiser een vordering op zijn schuldenaar heeft en de schuldenaar betaalt niet, dan heef...

Betekenen van een dagvaarding: geldt een brievenbusadres als woonadres?

Een procedure wordt ingeleid door middel van een verzoekschrift of een dagvaarding. Welk middel word...

Vaststellingsovereenkomst voor bescherming domeinnaam: afspraken geldig?

Handelsnamen en domeinnamen: ze lijken vaak op elkaar, maar de bescherming en handhaving ervan blijk...

Te late aanvraag CIZ-indicatie: casemanager aansprakelijk?

Met een persoonsgebonden budget (pgb) kan zelf benodigde zorg worden ingekocht. Dit is handig bij sp...

Advocaat aansprakelijk wegens verschiet hoger beroep?

Onlangs werd een interessante procedure gevoerd bij het hof Den Haag met als centraal onderwerp de a...

Werkgever komt advies bedrijfsarts deels niet na: schending zorgplicht?

Werkgevers zijn verplicht om een bedrijfsarts in te schakelen bij verzuim. De bedrijfsarts speelt ee...

Tekortkoming franchiseformule door franchisegever: ontbinding terecht?

Een franchiseformule bestaat doorgaans uit een groot aantal verschillende onderdelen, waarbij de fra...

Is een vergelijkingswebsite gevrijwaard van aansprakelijkheid voor reclame van derden?

Op internet wordt steeds vaker gebruik gemaakt van vergelijkingswebsites om zo de beste prijs voor e...

Vaststellingsovereenkomst en dan nieuwe schade: biedt vso uitkomst?

Als een partij meent dat een ander aansprakelijk is voor bepaalde schade, is de gangbare methode om ...

Wanprestatie van verhuurder jegens derde huurder bij indeplaatsstelling?

Recentelijk boog het Hof Den Haag in twee aparte procedures zich over een huurgeschil tussen een ver...

Ontbinding geregistreerd partnerschap, want omzetting naar huwelijk niet mogelijk

Geregistreerd partners kunnen een geregistreerd partnerschap laten omzetten in een huwelijk. Dit kan...

Afbreken onderhandelingen bij verkoop: is makelaar aansprakelijk bij bemiddeling?

Vroeg of laat krijgt iedereen ermee te maken: de aan- of verkoop van een huis. Vrijwel altijd wordt ...

Verzoek bewindvoerder tot beëindiging schuldsanering wegens huwelijk afgewezen

In een recente procedure verzoekt een bewindvoerder bij de rechter om een voortijdige beëindiging v...

Nieuwe bestemming bij indeplaatsstelling: moet verhuurder toestemming geven?

Winkeliers die een middenstandsbedrijfsruimte huren kunnen bij de verhuurder een verzoek tot overd...

Loonvordering ex. art. 7:629 BW: is een deskundigenoordeel in kort geding verplicht?

Als een werknemer arbeidsongeschikt (ziek) raakt, heeft hij gedurende de eerste twee jaar recht op d...

Gedeeltelijk ontslag: kan een werknemer aanspraak maken op een transitievergoeding?

Als een werknemer arbeidsongeschikt (ziek) is, is de werkgever in beginsel verplicht gedurende de ee...

Bijzondere curator aangesteld om mogelijkheden omgangsregeling te onderzoeken

Als ouders met kinderen uit elkaar gaan, dienen zij afspraken te maken met betrekking tot te omgang ...

Franchise en de Europese Erecode inzake franchising: franchisegever aansprakelijk?

Franchisegevers en franchisenemers hebben een bijzondere contractuele relatie en moeten grondige ken...

Terugbetaling lening: levert geldleningsovereenkomst dwingend bewijs op?

Een geldleningsovereenkomst kan een praktische oplossing zijn wanneer particulieren of ondernemingen...

Shockschade: voorwaarden en het confrontatievereiste

In een aantal gevallen kan een nabestaande of derde aanspraak maken op shockschade bij de dader. Dit...

Voorlopig getuigenverhoor: voorwaarden en verplichte bijstand advocaat

Een verzoek om een voorlopig getuigenverhoor is met name van belang als het bewijs in een procedure ...

Geschil omtrent wens van overledene in het wensenboekje

In een rechtszaal kunnen emotioneel ingrijpende zaken afspelen. In een recente procedure voeren part...

Website bouwer niet aansprakelijk voor ondeugdelijke website

Een website is in het dagelijks handelsverkeer niet meer weg te denken: vrijwel elke onderneming hee...

Geldvordering in kort geding: de voorwaarden op een rij

Als een partij een geldvordering op een ander heeft, zijn er een aantal mogelijkheden om die geldvor...