Schadevergoeding

De (financiële) compensatie van geleden schade.

In het Nederlands verbintenissenrecht wordt onderscheid gemaakt tussen materiële schade en immateriële schade. Materiële schade omvat geleden verlies en gederfde winst. Immateriële schade betreft ander nadeel.

 

Wetsartikel Art. 6:96 BW
Synoniemen