Schadebeperkingsverplichting

De plicht van een benadeelde (of slachtoffer) om (verdere) schade zoveel mogelijk te beperken, een en ander voor zover hij zulks binnen redelijke grenzen kan doen. Dit is geregeld in art. 6:101 BW en wordt ook wel eigen schuld genoemd.

In het letselschaderecht wordt vaak een beroep gedaan op de schadebeperkingsplicht. De vrijheid van letselschadeslachtoffers kan botsen met het belang van de aansprakelijke partij en de redelijkheid. Aangezien bij een letselschadezaak de financiële gevolgen ook op lange termijn ingrijpend kunnen zijn, kan de aansprakelijke partij verlangen dat de benadeelde redelijke maatregelen treft om (gevolg)schade zoveel mogelijk te beperken.

Wetsartikel Art. 6:101 BW
Synoniemen Schadebeperking, schadebeperkingsplicht