Compensatie

Compensatie (ook wel: schadevergoeding) is een vergoeding van de door een partij geleden schade. Deze schade kan bestaan uit vermogensschade en immateriële schade. Schadevergoeding betreft de financiële dekking van geleden schade, bijvoorbeeld omdat deze het gevolg is van een wanprestatie of aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad.

De wet maakt onderscheid tussen materiële schade (gederfde winst en geleden verlies) en immateriële schade. Materiële schade wordt veelal begroot, terwijl immateriële schade veelal gefixeerd wordt vastgesteld.

Compensatie in de vorm van schadevergoeding kan worden gevorderd indien een partij tekort is geschoten in de nakoming van een verbintenis, of indien er sprake is van onrechtmatige daad. 

Wetsartikel
Synoniemen Schadevergoeding, vermogensschade, immateriële schade