Gederfde winst

Gederfde winst is een vorm van vermogensschade, naast geleden verlies.

Vermogensschade is in het Nederlands verbintenissenrecht de meest voorkomende schadepost. Vermogensschade kan op een andere partij verhaald worden indien die partij wanprestatie heeft gepleegd of indien er sprake is van een onrechtmatige daad. Daarnaast kan de partij in sommige gevallen aanspraak maken op immateriële schadevergoeding. Immateriële schadevergoeding is in de regel een gefixeerd bedrag, omdat de omvang van de schade in beginsel niet kan worden vastgesteld. Dit is anders bij vermogensschade en in het bijzonder gederfde winst, aangezien deze factoren zich in de regel eenvoudig lenen voor een schadebegroting.

 

Wetsartikel Art. 6:96 BW
Synoniemen Inkomensderving, gemiste inkomsten