Schenken

Schenken (ook wel: schenkingsovereenkomst) is een eenzijdige overeenkomst waarbij een partij -anders dan om niet- een andere partij uit eigen vermogen verrijkt. De schenker kan zowel roerend als onroerend goed schenken. Meestal gebeurt dit uit genegenheid of erkentelijkheid.

Een eenvoudig voorbeeld van een overeenkomst van schenking is het geven van een cadeau omwille van een feestelijke gelegenheid.

Een andere situatie waarbij gebruik wordt gemaakt van schenkingen is die aan toekomstige erfgenamen. Vaak wordt dit gedaan omwege fiscale redenen. Afhankelijk van de omvang van de schenking kan deze onderworpen zijn aan schenkingsbelasting. Vaak komt dan ook voor dat een aantal jaren achtereenvolgens schenkingen van een kleinere omvang worden gedaan die nog binnen de vrijgestelde waarden liggen. In verband met erfbelasting is dit vaak fiscaal gunstiger.

Wetsartikel Art. 7:175 BW
Synoniemen Schenking, overeenkomst van schenking