Immateriële schade

Immateriële schade is elke vorm van schade die niet valt uit te drukken in geleden verlies of gederfde winst (vermogensschade). Immateriële schade is in Nederland een schadepost waarvan een toegewezen vordering tot schadevergoeding qua hoogte slechts beperkt is. De ratio hierachter is dat immateriële schade abstract is en bovendien wat betreft omvang lastig is vast te stellen. Daarom wordt de hoogte van de schade vastgesteld naar de eisen van redelijkheid en billijkheid.

Wetsartikel Art. 6:106 BW
Synoniemen