Crediteursverzuim

Crediteursverzuim (ook wel: schuldeisersverzuim) genoemd houdt in dat een schuldeiser het voor de schuldenaar niet mogelijk maakt een gesloten contract of overeenkomst na te komen.

Als een schuldeiser niet aan zijn verplichtingen voldoet, is er sprake van crediteursverzuim. Dit is een vorm van wanprestatie, net als contractbreuk. Een voorbeeld hiervan is het niet geven van een geldig rekeningnummer voor het voldoen van de betaling. Een gevolg hiervan is dat de schuldenaar de betaling niet kan bewerkstelligen. Er is dan sprake van crediteursverzuim.

Wetsartikel
Synoniemen Schuldeisersverzuim