Schuldeiser

Degene die een prestatie uit een overeenkomst behoort te ontvangen. Hij staat aan de creditzijde van de overeenkomst: hij heeft recht op nakoming van een bepaalde prestatie. Hij staat tegenover de schuldenaar (ook wel: debiteur).

In geval van een koopovereenkomst is degene die de koopprijs dient te betalen, de schuldenaar ten aanzien van de betaling. Hij is echter schuldeiser ten aanzien van de te ontvangen goederen. Aan de andere kant staat de partij, die de koopprijs dient te ontvangen. Die partij is ten aanzien van het ontvangen van de koopprijs de schuldeiser, en ten aanzien van de te leveren goederen de schuldenaar.

Schiet een schuldenaar toerekenbaar tekort in de nakoming van de overeenkomst, dan is hij jegens de schuldeiser schadevergoedingsplichtig.

Wetsartikel
Synoniemen crediteur