Contractbreuk

Van een contractbreuk is sprake wanneer een partij een overeenkomst niet nakomt.

Contractbreuk wordt ook wel wanprestatie of een tekortkoming in de nakoming genoemd. Bij een wanprestatie heeft de schuldeiser een aantal bevoegdheden, waaronder het vorderen van  schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of opschorting van de eigen verplichtingen. Deze rechten worden beperkt ingeval de schuldenaar zich kan beroepen op overmacht, al dan niet onvoorziene omstandigheden of als het contract, in samenspraak met alle betrokken partijen, vernietigd is of het contract nietig verklaard is.

Regeling
Wetsartikel
Synoniemen Wanprestatie, tekortkoming in de nakoming