Courtage

Courtage is het bedrag dat een makelaar ontvangt bij de verkoop van een woning of ander vastgoed-object. Vaak is dit een percentage van de verkoopprijs van het onroerend goed, maar de makelaar kan ook een vast bedrag als courtage vragen. Hiervoor zijn geen (wettelijk) vastgestelde tarieven. De makelaar is in principe vrij ieder percentage te mogen vragen. De hoogte van de courtage zal daarom bepaald moeten worden door middel van onderhandelen, of door het vaststellen van een vast bedrag aan het begin van het verkoopproces. Iedere makelaar hanteert andere regels met betrekking tot de courtage.

Wetsartikel Art. 7:425 BW
Synoniemen Beloning