Dading

Een dading is een overeenkomst tussen partijen, met als doel een rechtsgeschil te voorkomen of deze te beëindigen, om zo bijvoorbeeld een rechtszaak te voorkomen. Een dading wordt ook wel een schikking genoemd. Een dading is iets anders dan een overeenkomst, hoewel een dading wel altijd schriftelijk wordt vastgelegd tussen beide partijen.

Een dadingsovereenkomst is een vorm van een vaststellingsovereenkomst: hierin worden de tijdens de dading/schikking afgesproken voorwaarden vastgesteld in een rechtsgeldige overeenkomst met alle partijen die betrokken zijn bij de schikking/dading.

Wetsartikel
Synoniemen vaststellingsovereenkomst