Relatieve competentie

Een ander woord voor relatieve bevoegdheid.

Als een partij een procedure wenst te starten, kan bepaalt de wet bij welke rechtbank de partij deze zaak moet aanbrengen. De term relatieve competentie bepaalt in dat geval welke rechtbank - geografisch gezien - bevoegd is om van de procedure kennis te nemen. Bij  een verzoekschriftprocedure luidt  de hoofdregel dat de rechtbank van de woonplaats van de verzoekende partij bevoegd is. Bij een dagvaarding is de rechtbank bevoegd van de woonplaats van de gedaagde partij.

Categorie Procesrecht
Wetsartikel
Synoniemen Relatieve bevoegdheid