BKR-registratie

Het BKR staat voor Bureau Kredietregistratie. Dit is een instantie waar welke in Nederland gevestigde financiële dienstverlener (wettelijk verplicht) bij aangesloten is.

Gaat een particulier een lening aan, dan is de kredietverstrekker verplicht om deze lening door te geven aan het BKR. Elke kredietverstrekker kan vervolgens in het register van het BKR controleren of de particulier andere leningen heeft.

Doorgaans moet de particulier de lening maandelijks aflossen. Ontstaat er een achterstand van meer dan twee maanden, dan moet de kredietverstrekker dit doorgeven aan het BKR. Bij de lening staat dan een "A" codering. Aansluitend bestaan daarop variaties, welke zijn:

A1: er is een betalingsregeling getroffen voor de nog openstaande lening;
A2: het nog openstaande bedrag wordt in één keer opgeëist. Doorgaans is de vordering uit handen gegeven aan een incassobureau;
A3: er is een bedrag van €250,- of meer afboekt, bijvoorbeeld bij gebrek aan verhaalsmogelijkheden;
A4: de particulier die de lening is aangegaan is onbereikbaar.

Een particulier kan een AVG verzoek indienen tot verwijdering. Haalt de kredietverstrekker de registratie niet weg, dan kan de particulier via een bodemprocedure of kort geding de rechter verzoeken om de registratie te verwijderen.

Categorie Algemeen
Regeling
Wetsartikel
Synoniemen BKR, Bureau Kredietregistratie