Fourneerplicht

De wijze waarop echtgenoten de kosten moeten delen in het kader van de huishouding.

De wet bepaalt in art. 1:84 BW dat de kosten van huishouding ten laste komen van het gezamenlijke inkomen van de echtgenoten. Als het gezamenlijke inkomen ontoereikend is, dan moet de echtgenoot de kosten uit zijn of haar eigen inkomen voldoen naar evenredigheid.

De fourneerplicht geldt alleen voor de onderling verhouding tussen de echtgenoten in het kader van de huishouding. Heeft een van de echtgenoten een schuld jegens een derde, dan kan deze schuldeiser aldus niet met een beroep op de fourneerplicht de andere echtgenoot aanspreken.

Onder het begrip ‘kosten der huishouding’ vallen alle uitgaven die in het kader van de huishouding als normaal dienen te worden beschouwd. Dit verschilt over het algemeen van geval tot geval.

 

 

Wetsartikel Art. 1:84 BW
Synoniemen