Relatieve bevoegdheid

De term relatieve bevoegdheid ziet op de vraag welke rechter -geografisch gezien- bevoegd is om kennis te nemen van het geschil. Als er tussen partijen een afspraak hierover gemaakt is in een overeenkomst, dan is die rechter bij uitsluiting bevoegd. Als partijen hierover niets hebben afgesproken, dan luidt bij een verzoekschriftprocedure de hoofdregel dat de zaak aanhangig dient te worden gemaakt bij de woonplaats van de verzoekende partij. Bij een dagvaardingsprocedure is dit de woonplaats van de gedaagde partij.

Mocht de verzoekende of gedaagde partij geen woonplaats in Nederland hebben, dan geeft het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering een aanvullende set regels over de vraag bij welke rechter de zaak dient te worden aangebracht.

Categorie Procesrecht
Wetsartikel
Synoniemen Relatieve competentie