Verzetdagvaarding

Door middel van een verzetdagvaarding kan een gedaagde, die bij verstek is veroordeeld, verzet instellen tegen het vonnis. Nog vóór wijzing van het verstekvonnis door de rechter heeft de gedaagde de mogelijkheid een verleend verstek te zuiveren. 

Door het uitbrengen van de verzetdagvaarding en betaling van het griffierecht wordt de procedure in eerste instantie feitelijk voortgezet. De gedaagde partij die bij verstek is veroordeeld zal door middel van het uitbrengen van de verzetdagvaarding de oorspronkelijke eiser moeten dagvaarden.

Categorie Procesrecht
Wetsartikel
Synoniemen