Kort geding

Een kort geding is een gerechtelijke procedure die in de regel wordt ingezet om met spoed (voorlopig) een juridisch geschil te beslechten. Een kort geding kan worden aangespannen indien er sprake is van een juridisch geschil of situatie waarvan een partij niet de uitkomst van een reguliere procedure bij de rechtbank kan afwachten.

In een kort geding wordt een voorlopige beslissing gegeven. Dat betekent dat het geschil niet definitief beslecht is, tenzij de wederpartij zich bij de uitspraak neerlegt en de bodemprocedure niet afwacht. Mocht de voorzieningenrechter een oordeel geven waar partijen zich niet in kunnen vinden, kan hoger beroep worden ingesteld.

Als in een kort geding een uitspraak is gegeven, dan is de rechter in de bodemprocedure niet aan die uitspraak gebonden. De voorzieningenrechter is niet in staat om over alle door de wet bestreken onderwerpen een uitspraak te geven. Zo is de voorzieningenrechter onder meer niet in staat om een verklaring voor recht af te geven, bijvoorbeeld dat een overeenkomst is beëindigd.

Categorie Procesrecht
Wetsartikel Art. 254 Rv
Synoniemen