Hoger beroep

Betekenis & definitie

Bij hoger beroep wordt een uitspraak van de rechter voorgelegd aan een hogere rechter, die vervolgens de zaak opnieuw beoordeelt. Dit beroep wordt doorgaans ingesteld bij het Gerechtshof. In het sociaal zekerheidsrecht wordt het hoger beroep ingesteld bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven, de Centrale Raad van Beroep of de Raad van State. Dit is afhankelijk van de aard van de zaak. 

Herbeoordeling

Een advocaat kan in in onderling overleg met zijn cliënt besluiten om in hoger beroep te gaan. Hiermee wordt gepoogd een uitspraak te verkrijgen die gunstiger is dan de uitspraak in eerste aanleg. In het civiele recht geldt een zogenoemde grievenstelsel, waarbij een partij aangeeft op welke punten de partij het met de uitspraak niet eens is. In bijvoorbeeld het strafrecht beoordeelt het hof de zaak volledig opnieuw. Dit brengt het risico met zich dat de partij een uitspraak krijgt die minder gunstig is. In dat geval zal de partij dat moeten accepteren, of in cassatie moeten treden.

Categorie Procesrecht
Wetsartikel Art. 339 Rv; art. 404 Sv
Synoniemen appel, beroep