Verstekvonnis

Een verstekvonnis is een vonnis waarbij de gedaagde partij niet in de procedure is verschenen. Na de zitting heeft de gedaagde nog de mogelijkheid om een verleend verstek te zuiveren, tot aan het wijzen van het verstekvonnis (meestal enkele weken later). Na het gewezen verstekvonnis heeft de gedaagde partij de mogelijkheid om daartegen in verzet te komen.

De rechter zal de vordering van de eisende partij bij verstek toewijzen, indien de vordering van de eiser hem niet onrechtmatig of ongegrond voorkomt.

Categorie Procesrecht
Wetsartikel
Synoniemen Verstek