Voogd

Een voogd is iemand die het wettelijk gezag over een kind uitoefent.

Het verschil tussen voogdij en ouderlijk gezag is dat niet de ouders zelf, maar een ander het gezag uitoefent. Dit kan een natuurlijk persoon zijn (een kennis of familielid) of een rechtspersoon (bijvoorbeeld Bureau Jeugdzorg). Maximaal twee personen kunnen het gezag over een kind uitoefenen.

Ouders kunnen zelf een voogd aanwijzen via rechtspraak.nl. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Door deze benoeming kunnen zij ervoor zorgen dat bij een onverhoopt overlijden van de ouders de voogd voortaan de zorg en opvoeding over de kinderen zal uitoefenen. Een rechtspersoon kan door de rechtbank als voogd worden benoemt ingeval van een ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing.

Gezag en voogdij zijn van kracht totdat een kind meerderjarig wordt.

Vroeger werd de term toeziend voogd gebruikt. Dit is inmiddels afgeschaft.

 

Wetsartikel
Synoniemen Voogdij, voogdijschap