Pensioenverweer

Bij een scheiding kan het recht op een nabestaanden- of partnerpensioen verloren gaan als de echtgenoot komt te overlijden. De andere echtgenoot kan in dat geval een zogenoemd pensioenverweer voeren: de de rechter spreekt de echtscheiding dan pas uit als de (ex-)echtgenoten een deugdelijke voorziening hebben getroffen. Wat in dit kader onder deugdelijk moet worden verstaan, verschilt van geval tot geval.

Een pensioenverweer is alleen mogelijk als de andere echtgenoot niet zelf (voldoende) financiële middelen heeft of kan treffen. Een andere voorwaarde is dat de voornaamste oorzaak van de echtscheiding niet bij de andere echtgenoot ligt.

Wetsartikel 1:153 BW
Synoniemen