Juridisch ouder

Juridisch ouderschap betekent dat de ouder volgens de wet familie van het kind is. Meestal zijn dit biologische moeder en vader, maar dat hoeft echter niet. Volgens de moeder is de moeder uit wie het kind geboren wordt, van rechtswege juridisch ouder. Bij een geboorte binnen het huwelijk of een geregistreerd partnerschap is de echtgenoot of geregistreerd partner ook automatisch juridisch ouder. In andere gevallen moet de partner van de moeder het kind eerst erkennen.

Juridisch ouderschap heeft tot gevolg dat de ouder het kind moet onderhouden tot het 21 jaar wordt. Als de ouders uit elkaar gaan, hebben zij recht op omgang, informatie en consultatie. Tot slot wordt het kind wettelijk erfgenaam van de juridisch ouder.

Een persoon kan ook juridisch ouder worden door adoptie. In dat geval houden de juridische banden met de oorspronkelijke ouders op te bestaan. Bij een stiefouderadoptie blijft de juridische band met één van de ouders intact. Dit is meestal de moeder.

Een juridisch ouder heeft niet altijd automatisch het ouderlijk gezag. Als er geen sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, moet die ouder dit eerst aanvragen.

 

Wetsartikel Art. 1:199 BW; art. 1:229 BW
Synoniemen Juridisch ouderschap