Natuurlijk persoon

Met natuurlijke persoon in de zin van de Nederlandse wet wordt gedoeld op elke persoon die geen rechtspersoon is. Een natuurlijke persoon is een drager van rechten en plichten. Volgens het Nederlands verbintenissenrecht wordt een natuurlijk persoon ook wel aangemerkt als rechtssubject; dit naast de rechtssubjecten rechtspersonen, zoals vennootschappen, stichtingen, B.V.'s en N.V.'s.

 

Categorie Algemeen
Regeling
Wetsartikel
Synoniemen