Natuurlijk persoon

Met natuurlijke persoon in de zin van de Nederlandse wet wordt gedoeld op elke persoon die geen rechtspersoon is. Een natuurlijke persoon is een drager van rechten en plichten. Volgens het Nederlands verbintenissenrecht wordt een natuurlijk persoon ook wel aangemerkt als rechtssubject; dit naast de rechtssubjecten rechtspersonen, zoals vennootschappen, stichtingen, B.V.'s en N.V.'s.

Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen deelnemen aan het rechtsverkeer en rechtshandelingen verrichten.

 

Categorie Algemeen
Regeling
Wetsartikel
Synoniemen