Toeziend voogd

Een toeziend voogd was tot 2 november 1995 een variant op het voogdijschap. De term toeziend voogd wordt nu niet langer meer gebruikt.

Tot 2 november 1995 konden ook ouders worden benoemd als voogd. Dat is nu niet langer meer het geval. Als ouders bijvoorbeeld gingen scheiden werd één van de ouders als voogd benoemd en de andere ouder als toeziend voogd. De toeziend voogd was belast met het beheer over het vermogen van het kind. Omdat in de praktijk kinderen relatief zeer weinig vermogen hebben, was het takenpakket van de toeziend voogd aldus beperkt.

Enkel andere personen dan de ouders of een rechtspersoon kan thans als voogd worden aangesteld. Daarbij wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen gewoon voogdijschap en toeziend voogdijschap.

Voogdij wordt ook wel gebruikt als aanduiding dat de voogd met het gezag over het kind wordt belast wanneer de ouders dat zelf niet (meer) kunnen. Ouders kunnen zelf een voogd aanwijzen via het onlineformulier van rechtspraak.nl. Daar zijn geen kosten aan verbonden.

Regeling
Wetsartikel
Synoniemen Voogd, voogdij, voogdijschap