Uithuisplaatsing

De gedwongen of vrijwillige uithuisplaatsing van een minderjarige.

Een uithuisplaatsing komt meestal voor verwaarlozing of mishandeling van de minderjarige. In zulke situaties kan een kinderrechter besluiten om het kind (al dan niet tijdelijk) ergens anders te laten onderbrengen. Instemming van de oorspronkelijke ouders of wettelijk vertegenwoordigers is daarvoor niet vereist. Voorafgaand aan deze procedure is het kind meestal sprake van een ondertoezichtstelling door Bureau Jeugdzorg of de Raad voor de Kinderbescherming: het kind blijft dan vooralsnog thuis wonen.

Oordeelt de rechter dit in het belang van het kind is, dan kan hij op verzoek een machtiging uithuisplaatsing verlenen.

Wetsartikel Art. 1:261 BW
Synoniemen