Uithuisplaatsing

De gedwongen of vrijwillige uithuisplaatsing van een minderjarige. Meestal gebeurt dit in verband met een ernstige verwaarlozing of mishandeling van het kind. In zulke situaties kan een kinderrechter besluiten om het kind (al dan niet tijdelijk) ergens anders te laten onderbrengen. Instemming van de oorspronkelijke ouders of wettelijk vertegenwoordigers is daarvoor niet vereist. Voorafgaand aan deze procedure is het kind meestal sprake van een ondertoezichtstelling door Bureau Jeugdzorg of de Raad voor de Kinderbescherming: het kind blijft dan vooralsnog thuis wonen. Oordeelt zij dat het in het belang van het kind is dat het uit huis wordt geplaatst, kan zij bij de rechter een machtiging uithuisplaatsing vragen.

Wetsartikel Art. 1:261 BW
Synoniemen